• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
III.5

Het denken van Justinus is nauw met het Credo verbonden. Zijn opvatting van de Christos didaskalos en de Logos didaskalos doet denken aan Jezus’ getuigenis voor Pontius Pilatus. De Apologeten benadrukken de figuur van Christus Magister (Christos didaskalos) en hun belangstelling is nog gericht op Zijn onderricht en exorcismen, maar Justinus steunt voor zijn uitleg van Christus’ genezende aanwezigheid voornamelijk op de traditie van de sacramentele praktijk van de kerk en de formuleringen van het Credo. De woorden van de Logos gaan vergezeld van goddelijke kracht; ze hebben een bevrijdende macht. In Genesis 6, 1-4 Vgl. Gen. 6, 1-4 komen de krachten van het kwaad in beweging, en de heilsgeschiedenis wordt getekend door de ontmoetingen tussen Christus en de demonen in een gevecht tegen steeds toenemend bederf, zoals de Apologia van Justinus H. Justinus, Apologia Secunda. II, 5, 1-6, 6: PG 6, 452-456 en Athenagoras Athenagoras, Smeekbede voor de Christenen, Legatio pro christianis. Supplic. 25, 3-4; PG 6, 949 leren. Het artikel in de apostolische geloofsbelijdenis ”descendit ad inferos” beschrijft het hoogtepunt van dit gevecht door de doop, de beproeving, de exorcismen en de verrijzenis van Jezus. Op analoge wijze is Justinus’ gebruik van de term soter, wanneer hij spreekt over de voortzetting van Christus’ verlossingswerk, afkomstig van de formules van de liturgie en het Credo. Hetzelfde kan gezegd worden van zijn opvatting van Jezus als Verlosser en Helper, Zoon van God, Eerstgeborene van heel de schepping, geboren uit een Maagd, Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gestorven en verrezen uit de doden, en is opgestegen ten hemel, heeft alle demonen verdreven, verslagen en onderworpen. Vgl. H. Justinus, Dialoog met de Jood Tryphon, Dialogus cum Tryphone Judaeo. 30, 3; PG 6, 540 Justinus zette het denken van de Apostolische Vaders voort en is ook afhankelijk van de geloofsformules van het doopsel, het Nieuwe Testament, en de soteria beleefd in de sacramenten van de Kerk.

Document

Naam: ENKELE VRAAGSTUKKEN OVER GOD ALS VERLOSSER
Soort: Internationale Theologische Commissie
Auteur: Internationale Theologische Commissie
Datum: 29 november 1994
Copyrights: © 1996, SRKK Kerkelijke Documentatie jrg. 24, nr. 8
In opdracht van p. Georges Cottier o.p., secr.-gen. van de ITC, vertaald door prof. dr. J. Ambaum m.m.v. mw. drs. M.-L. Meulemans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam