• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het verlossingswerk van Christus raakt alle mensen in hun relatie tot hun eindbestemming, aangezien allen tot eeuwig leven geroepen zijn. Door Zijn bloed op het kruis te vergieten heeft Christus een nieuw Verbond gesloten, een stelsel van genade dat op heel de mensheid gericht is. Ieder van ons kan met de apostel zeggen: Christus “heeft (mij) liefgehad en heeft zichzelf overgeleverd” voor mij (Gal. 2, 20). Iedereen is geroepen door adoptie te delen in Christus’ eigen kindschap. God roept niet zonder de capaciteit te geven om aan die roeping te beantwoorden. Zo kan Vaticanum II leren dat geen mens, zelfs iemand die buiten zijn schuld nog nooit van het evangelie heeft gehoord, niet geraakt wordt door de genade van Christus. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 16 ”Wij moeten eraan vasthouden, dat de Heilige Geest aan allen de mogelijkheid schenkt om, op een wijze die aan God bekend is, aan dit paasmysterie deel te hebben.” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 22 Met alle respect voor de mysterieuze wegen van de goddelijke Voorzienigheid ten aanzien van de niet-geëvangeliseerden richten we hier onze aandacht op het geopenbaarde heilsplan, dat Gods barmhartige raadsbesluiten en de manier waarop God passend wordt verheerlijkt, kenbaar maakt.

Document

Naam: ENKELE VRAAGSTUKKEN OVER GOD ALS VERLOSSER
Soort: Internationale Theologische Commissie
Auteur: Internationale Theologische Commissie
Datum: 29 november 1994
Copyrights: © 1996, SRKK Kerkelijke Documentatie jrg. 24, nr. 8
In opdracht van p. Georges Cottier o.p., secr.-gen. van de ITC, vertaald door prof. dr. J. Ambaum m.m.v. mw. drs. M.-L. Meulemans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam