• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zo ontstond de behoefte aan een dialoog tussen mensen van verschillende culturen in een context van pluralisme die verder reikt dan alleen maar tolerantie, maar uitmondt in sympathie. Het simpelweg naast elkaar laten leven van groepen migranten en autochtonen werkt vaak wederzijdse culturele afsluiting in de hand of leidt tot oppervlakkige betrekkingen of een verstandhouding waarin de ander slechts wordt geduld. Wij moeten in plaats daarvan werken aan een kruisbestuiving tussen de verschillende culturen, in een kader van werkelijk begrip en oprechte welwillendheid.

Christenen kunnen, zich van hun kant bewust van de transcendente werking van de Geest, erkennen dat er in de verschillende culturen ook sprake is van "waardevolle godsdienstige en menselijke elementen" Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 92 die goede mogelijkheden kunnen bieden voor wederzijds begrip. Daarbij moet natuurlijk het principe van respect voor culturele verschillen gepaard gaan met de bescherming van waarden die gemeenschappelijk en onvervreemdbaar zijn, omdat zij zijn gegrondvest op universele mensenrechten. Hiermee ontstaat een sfeer van 'burgerlijke redelijkheid' waarin mensen op een vriendschappelijke en rustige manier kunnen samenleven.

Bovendien kunnen Christenen, als zij trouw zijn aan zichzelf, niet afzien van de verkondiging van het evangelie van Christus aan heel de schepping. Vgl. Mc. 16, 15 Dat moeten zij uiteraard wel doen met respect voor het geweten van anderen, altijd kiezend voor een benadering van naastenliefde, zoals Paulus de vroege Christenen reeds aanraadde. Vgl. Ef. 4, 15

Document

Naam: INTERCULTURELE INTEGRATIE
Boodschap voor de 91ste Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen (16 januari 2005)
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 24 november 2004
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam