• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Beschouwen wij nu vandaag het nederige meisje van Nazaret, heilig en onbevlekt voor het aanschijn van God in de liefde Vgl. Ef. 1, 4 , in die liefde die in haar oorspronkelijke bron God zelf is, één en drievuldig.

Wat een verheven werk van de allerheiligste Drievuldigheid is de Onbevlekte Ontvangenis van de Moeder van de Verlosser. In zijn Bul Z. Paus Pius IX - Dogmatische Bul
Ineffabilis Deus
Dogmaverklaring van Maria, Onbevlekt Ontvangen
(8 december 1854)
heeft Pius IX eraan herinnerd dat God in een en hetzelfde besluit de oorsprong van Maria en de Incarnatie van de goddelijke wijsheid heeft vastgelegd. Z. Paus Pius IX, Dogmatische Bul, Dogmaverklaring van Maria, Onbevlekt Ontvangen, Ineffabilis Deus (8 dec 1854), 2

Het "ja" van de Maagd op de aankondiging door de Engel staat in de concrete context van ons aardse bestaan , in nederige gehoorzaamheid aan de wil van God om de mensheid te redden, niet uit de geschiedenis maar in de geschiedenis . Inderdaad heeft de nieuwe Eva, bewaard als zij gebleven is tegen elke vlek van de oorsprongszonde, op bijzondere wijze de weldaad ondervonden van Christus' werk als allervolmaaktste Middelaar en Verlosser. Als eerste door haar Zoon verlost, ten volle delend in zijn heiligheid, is zij al wat de Kerk verlangt en hoopt te zijn. Zij is de eschatologische icoon van de Kerk.

Document

Naam: ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN MARIA
Viering van de Dogmaverklaring 150 jaar geleden
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 8 december 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Pastoor Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam