• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"Verheug u, Begenadigde, de Heer is met U" (Lc. 1, 28).

Met deze woorden van de aartsengel Gabriël richten wij ons meerdere keren per dag tot de Maagd Maria. Met enthousiaste vreugde herhalen wij deze woorden vandaag, op het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis, terwijl wij de 8ste december 1854 gedenken, waarop de gelukzalige Pius IX juist hier in de Basiliek van het Vaticaan dit bewonderenswaardige dogma van het katholiek geloof afkondigde.

Van harte begroet ik allen die hier zijn samengekomen, in het bijzonder de vertegenwoordigers van de nationale mariologische gezelschappen, die deelgenomen hebben aan het Internationaal Mariologisch Mariacongres, georganiseerd door de Pauselijke Maria Academie.

Vervolgens groet ik U allen hier aanwezig, dierbare broers en zusters, die gekomen bent om als haar kinderen eer te brengen aan de Onbevlekte Maagd. Speciaal begroet ik Kardinaal Camillo Ruini, tot wie ik mijn meest hartelijke gelukwensen hernieuw bij gelegenheid van zijn priesterjubileum, en aan wie ik heel mijn dankbaarheid betuig voor de dienst die hij bewezen heeft en blijft bewijzen aan de Kerk als mijn Vicaris-generaal voor het bisdom Rome, en als Voorzitter van de Italiaanse Bisschoppenconferentie.

Document

Naam: ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN MARIA
Viering van de Dogmaverklaring 150 jaar geleden
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 8 december 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Pastoor Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam