• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

TOT "MOEDER VAN JEZUS"
Gebed bij de overdracht van de icoon van O.L.V. van Kazan

"Glorierijke Moeder van Jezus,
"die het volk van God voorgaat
op de wegen van het geloof,
van de liefde en
van de vereniging met Christus" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 63, wees gezegend!
U prijzen alle geslachten zalig,
omdat "grote dingen aan u heeft gedaan de Almachtige,
en heilig is zijn Naam
" Vgl. Lc. 1, 48-49

Wees gezegend en geƫerd, o Moeder, in de icoon van Kazan, waarin U al eeuwen lang omgeven wordt door de verering en de liefde van de orthodoxe gelovigen, terwijl U de beschermster en de getuige bent geworden van de bijzondere werken Gods in de geschiedenis van het Russische volk, dat ons allen zo dierbaar is.

De goddelijke voorzienigheid, die de kracht heeft het kwade te overwinnen en zelfs uit de kwade werken van de mensen het goede kan halen, heeft gemaakt dat uw heilige icoon, in verleden tijden verdwenen, weer tevoorschijn kwam in het heiligdom van Fatima, in Portugal. Vervolgens is die icoon, door de wil van personen die U toegewijd waren, opgenomen in het huis van de opvolger van Petrus.

Moeder van het orthodoxe volk, dat uw heilige beeltenis van Kazan aanwezig was in Rome, spreekt tot ons over een diepe eenheid tussen Oost en West, die voortduurt ondanks de historische verdeeldheden en de dwalingen van mensen. Daarom richten wij nu tot u, o Maagd, met bijzondere aandrang ons gebed, terwijl wij ons verenigen rond deze, zo welsprekende beeltenis van U. Wij zullen U met ons hart begeleiden langs de weg die U terug zal brengen naar het heilige Rusland. Aanvaard de lof en de eer die U het volk van God brengt dat in Rome is.

O gezegende onder de vrouwen, terwijl wij uw Icoon vereren in deze stad die is getekende door het bloed van de apostelen Petrus en Paulus, verenigt de bisschop van Rome zich in de geest met zijn broeder in het bisschopsambt, die als Patriarch de Russisch-Orthodoxe kerk voorzit. En ik vraag U, heilige Moeder, te willen voorspreken opdat de tijd naderbij mag komen van de volledige eenheid tussen oost en West, de tijd van de volledige communio van alle christenen.

O glorierijke en gezegende Maagd,
onze Meesteres, Voorspreekster en Troosteres,
verzoen ons met uw Zoon,
beveel ons aan bij uw Zoon,
vertegenwoordig ons bij uw Zoon!

Amen."

Document

Naam: TOT "MOEDER VAN JEZUS"
Gebed bij de overdracht van de icoon van O.L.V. van Kazan
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Gebeden en Testament
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 augustus 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Pastoor Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 26 maart 2015

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam