• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HOOGFEEST VAN MARIA, MOEDER VAN GOD
Nieuwjaarsdag 2011 - Sint Pietersplein

{volgt}

{volgt}

{volgt}

Na het bidden van het "Angelus"

Dierbare broeders en zusters,

In mijn Paus Benedictus XVI - Boodschap
Godsdienstvrijheid, de weg naar vrede
Wereldvredesdag 2011
(8 december 2010)
dag heb ik benadrukt dat de grote religies een belangrijke factor zijn voor eenheid en vrede voor de mensheid en ik herinnerde aan de verbinding die er dit jaar 2011 is, waarin de 25e verjaardag van de H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Tot de vertegenwoordigers van Christelijke Kerken en kerkelijke gemeenschappen en van de wereldreligies voor de wereldgebedsdag voor de vrede
Basilica van Sint Franciscus van Assisi - Interreligieuze gebedsdag Assisi 1986
(27 oktober 1986)
, die de Eerbiedwaardige Johannes Paulus II bijeenriep in Assisi in 1986. Aanstaande oktober wil ik naar deze pelgrimsstad van Sint Franciscus gaan en nodig daarbij onze Christelijke broeders van diverse geloofsgemeenschappen en de leiders van religieuze tradities van deze wereld en, idealiter, alle mensen van goede wil uit, om daarmee de herdenking te vieren van dit historische gebaar van mijn voorganger. Daarmee wil ik de plechtige verplichting van alle gelovigen van alle religies hernieuwen om hun leven volgens hun religieus geloof te zien als een zaak om de vrede te dienen. Wanneer men de weg naar God gaat kan niet ontkomen worden aan het geven van een signaal van vrede. Zij die aan de vrede willen bouwen kunnen dichter bij God komen. Daarom de uitnodiging om nu al te bidden voor het welslagen van dit initiatief.

Binnen deze context groet en bemoedig ik zij die afgelopen avond en vandaag namens de hele Kerk bidden voor de vrede en de godsdienstvrijheid. In Italië wordt de traditionele mars gesponsord door CEI, Pax Christi en Caritas en vond plaats in Ancona, een stad waar in september dit jaar het Nationale Eucharistisch Congres van Italië zal plaatsvinden. Hier in Rome en andere steden in de wereld heeft de Communiteit van Sant’Egidio het initiatief “vrede in alle landen” opnieuw leven ingeblazen en ik groet van harte al degenen die daaraan deel hebben genomen. Ook groet ik de leden van de “Beweging voor het Gezin”, die vannacht een wake hielden op het Sint Pieters Plein en in het diocees van Aquila, waarin ze baden voor de vrede in de gezinnen en tussen de volkeren.

Document

Naam: HOOGFEEST VAN MARIA, MOEDER VAN GOD
Nieuwjaarsdag 2011 - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 1 januari 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling, alineaverdeling en -nummering, alsmede de tussentitels: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam