• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Alvorens dit schrijven te beëindigen, willen Wij u allen eraan herinneren, dat Onze Voorganger Calixtus III in Zijn reeds aangehaalde Apostolische Brief Vgl. Paus Calixtus III, Apostolische Brief, Cum his superioribus annis (29 juni 1456) het bevel uitvaardigde, in alle kerken dagelijks op bepaalde tijden de bronzen klokken te luiden, opdat alle gelovigen der wereld de almachtige God zouden smeken, welwillend en goedgunstig de grote ramp, welke ook in die tijd dreigde, af te weren van het christenvolk. Welnu, even groot zijn thans de gevaren die u en de Katholieke Kerk in uw gebied bedreigen. Wanneer gij dus van uw kerken de klank der heilige klokken hoort, die u uitnodigen tot gebed, herinnert u dan die aansporing; en wat uw voorouders hebben gedaan, dat moet ook gij doen in uw gemeenschappelijke droefheid met eenzelfde vertrouwen op de goddelijke hulp.

Document

Naam: DUM MAERENTI ANIMO
Tot de volkeren in Oost-Europa en elders die vervolgd worden
Soort: Paus Pius XII - Apostolische Brief
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 29 juni 1956
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief 11e jrg. n. 32/33, blz. 791-795
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam