• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Terwijl Wij met bedroefd hart de zeer ernstige situatie beschouwen, waarin de Katholieke Kerk in niet weinige landen gekweld wordt door de verzinsels van het goddeloos materialisme, die daar de overhand hebben, komen Ons de bijzondere omstandigheden voor de geest, waarin vijf eeuwen geleden de volkeren van midden-Europa verkeerden en die de oorzaak waren, dat Onze, Voorganger onsterfelijker gedachtenis, Calixtus III, op 29 juni van het jaar 1456 de Apostolische Brief "Paus Calixtus III - Apostolische Brief
Cum his superioribus annis (29 juni 1456)
" uitvaardigde. De christelijke volkeren, die de vruchtbare, door de Donau bespoelde en andere aangrenzende gebieden bewoonden, werden bestormd door een gevaar, of zelfs een ramp, niet alleen zeer nadelig voor de mensen en hun bezittingen, maar ook voor het aloude geloof. Het betrof voornamelijk Hongarije en de landen van het tegenwoordige Albaniƫ, Bulgarije, Tsjecho-Slowakije, Joegoslaviƫ en Roemeniƫ. Bovendien werden door de ernst van de toestand ook de bewoners van verder gelegen gebieden opgeschrikt, vooral van Duitsland en Polen. Met deze crisis voor ogen rekende de onvermoeibare Paus Calixtus III het zich tot een plicht de herders der katholieke wereld en hun kudden met vaderlijke bezorgdheid aan te sporen, dat zij berouwvol hun schuld zouden uitboeten, dat zij hun christelijk leven geheel zouden vernieuwen en dat zij met deemoedige en vurige gebeden tot God Zijn meest krachtdadige hulp zouden afsmeken. Bovendien beijverde hij zich met de grootste volharding om dit gevaar met alle middelen af te wenden van de zonen der Kerk; en de eindoverwinning van hen, die onder aanvoering van de H. Johannes van Capistrano en de moedige legeraanvoerder Johannes Hunyady de burcht van Belgrado zo dapper verdedigd hebben, schreef hij toe aan de goddelijke hulp. Opdat deze gebeurtenis blijvend herdacht zou worden in de liturgie en opdat alle christenen God de verschuldigde dank zouden brengen, stelde hij voor heel de wereld het feest in van de Gedaanteverandering van onze Heer Jezus Christus op 6 augustus Vgl. Paus Calixtus III, Apostolische Brief, Inter Divinae Dispositionis (6 aug 1557).

Document

Naam: DUM MAERENTI ANIMO
Tot de volkeren in Oost-Europa en elders die vervolgd worden
Soort: Paus Pius XII - Apostolische Brief
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 29 juni 1956
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief 11e jrg. n. 32/33, blz. 791-795
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam