• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT 2010
(gedeeltelijk)

Dierbare broeders en zusters,

Het Evangelie van deze tweede zondag van de Advent (Mt. 3, 1-12) toont ons de gestalte van Johannes de Doper, die zich conform de beroemde profetie van Jesaja Vgl. Jes. 40, 3 in de woestijn van Juda terugtrekt en met zijn prediking het volk tot bekering zal oproepen, opdat zij voor de nakende komst van de Messias gereed zouden zijn. Gregorius de Grote becommentarieert, dat de Doper “…het juiste geloof en de goede werken predikt … opdat de kracht van de genade zal doordringen, het licht van de waarheid gaat stralen, de weg van God recht gemaakt wordt en op het horen van de woorden in de ziel de juiste gedachten ontstaan, die naar het goede zullen leiden. H. Paus Gregorius de Grote, Homilieën over de Evangelies, In Evangelium Homiliae. XX, 3, CCL 141, 155 De voorloper van Jezus, die tussen het Oude en Nieuwe Testament staat, is als een ster die aan de opgang van de zon, dus van Christus, voorafgaat. Dus diegene, waarop volgens de profetie van Jesaja “De geest van de Heer rust op hem, een geest van wijsheid en inzicht, een geest van beleid en sterkte, een geest van kennis en ontzag voor de Heer" (Jes. 11, 2)

In deze tijd van de Advent worden wij ertoe opgeroepen om naar het Woord van God te luisteren, dat door de woestijn van de wereld heenklinkt in de Heilige Schrift, vooral wanneer zij met de kracht van de Heilige Geest verkondigd wordt. Des te meer de mens zich door het woord van God laat verlichten, des te sterker wordt zijn geloof, want “alles wat vroeger is geschreven”, zo worden we door Apostel Paulus eraan herinnerd, “is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen.” (Rom. 15, 4). Het voorbeeld van iemand die luistert naar deze woorden is de Maagd Maria: “Door het overwegen van het leven van de Moeder van God, dat volledig voorbestemd was door het Woord, ontdekken wij, dat ook wij geroepen zijn, om in het geheim van het geloof binnen te treden, waardoor Christus in ons leven Zijn woning betrekt. 'Iedere gelovige Christen', aldus de H. Ambrosius, 'ontvangt en baart in zekere zin het Woord van God in zich' H. Ambrosius van Milaan, Expositio Evangelii secundum Lucam. 2, 19: PL 15, 1559-1560Paus Benedictus XVI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 "Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk", Verbum Domini (30 sept 2010), 28

Beste vrienden, “ons heil is gegrondvest op de komst van Christus”, schreef Romano Guardini. Romano Guardini, De heilige nacht - Van Advent tot en met Epifanie. Brescia 1994, p. 13 “De Verlosser komt voort uit de vrijheid van God ... Zo bestaat de beslissing van het geloof ... uit de aanname van datgene, dat ons nadert”. Romano Guardini, De heilige nacht - Van Advent tot en met Epifanie. Brescia 1994, p. 14 “De Verlosser”, zo voegt hij eraan toe, “komt naar iedere mens: in zijn vreugde en lijden, in het zeker weten, in zijn twijfels en verleidingen, in alles wat onderdeel is van zijn natuur en zijn leven.” Romano Guardini, De heilige nacht - Van Advent tot en met Epifanie. Brescia 1994, p. 15

Bidden wij tot de Maagd Maria, in wier schoot de Zoon van de Allerhoogste ontvangen werd en wier feest wij vieren aanstaande woensdag, de 8e december, op het Hoogfeest van de Moeder van God, die zonder erfzonde ontvangen heeft, dat zij ons op deze geestelijke weg ondersteunt, opdat wij de komst van de Heer met geloof en liefde kunnen aannemen.
Na het bidden van het "Angelus"

In deze Adventstijd, waarin we opgeroepen zijn om onze verwachtingen op de Heer te voeden en om Hem welkom te heten in ons midden, wil ik u uitnodigen om te bidden voor al de situaties van geweld, van intolerantie, van lijden in de hele wereld, opdat de komst van Jezus troost, bemoediging en vrede zal brengen. Ik denk aan de vele moeilijke situaties zoals de voortdurende aanvallen in Irak op de Christenen en moslims, aan het conflict in Egypte waar doden en gewonden te betreuren zijn, aan de slachtoffers van mensenhandelaars en criminelen zoals het drama van de Eritrese gegijzelden en de gegijzelden van andere nationaliteiten in de Sinaï-woestijn. Het respect voor de rechten van allen is de voorwaarde voor het burgerlijke vreedzaam samenleven. Ons gebed tot de Heer en onze solidariteit kan hoop brengen bij dezen, die lijden.

Document

Naam: TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT 2010
(gedeeltelijk)
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 5 december 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam