• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De eigen vieringen van elk afzonderlijk bisdom zijn:

  • het feest van de voornaamste patroon, dat evenwel om pastorale redenen, een hoogfeest kan zijn;
  • het feest van de verjaardag van de wijding van de kathedrale kerk;
  • de gedachtenis van een bij patroon;
  • andere vieringen van heiligen of zaligen die in het Martyrologium of het aanhangsel ervan op wettige wijze staan ingeschreven, en die bijzonder verband houden met het bisdom, door bijv. afstamming, een vrij langdurig verblijf, overlijden of wanneer er voor hen sinds onheuglijke tijden een nog steeds levendige verering is.

Document

Naam: CALENDARIA PARTICULARIA
Over de herziening van de particuliere en eigen kalenders voor het Officie en de Mis
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Benno Kardinaal Gut
Datum: 24 juni 1970
Copyrights: © 2016, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 13, p. 155-172
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam