• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De eigen vieringen van elke afzonderlijke streek, natie of nog uitgestrekter gebied zijn:

 • het feest van de voornaamste patroon, dat, om pastorale redenen, een hoogfeest kan zijn;
 • de gedachtenis van een bijpatroon;
 • andere vieringen van heiligen of zaligen die in het Martyrologium of het aanhangsel daarvan op wettige wijze zijn ingeschreven, en vooral verband houden met een streek, natie of nog uitgestrekter gebied.

De eigen vieringen van elke afzonderlijke plaats of stad zijn:

 • het hoogfeest van de voornaamste patroon;
 • de gedachtenis van een bijpatroon.

De eigen vieringen van elke afzonderlijke kerk zijn:

 • het hoogfeest van de verjaardag van de kerkwijding, als de kerk geconsacreerd is;
 • het hoogfeest van de titel;
 • de gedachtenis van een heilige of zalige die in het Martyrologium of het aanhangsel ervan staat ingeschreven, en van wie het lichaam ter plaatse wordt bewaard.

Document

Naam: CALENDARIA PARTICULARIA
Over de herziening van de particuliere en eigen kalenders voor het Officie en de Mis
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Benno Kardinaal Gut
Datum: 24 juni 1970
Copyrights: © 2016, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 13, p. 155-172
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam