• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aangezien aan de herziening van de kalenders en het Eigen een zorgvuldig theologisch, historisch en pastoraal onderzoek vooraf dient te gaan, Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 23 zullen de Ordinarii of andere wettige autoriteiten er zorg voor dragen dat er een commissie wordt samengesteld van experts op deze terreinen.

De kalenders moeten worden opgesteld na raadpleging van de clerus en de gelovigen, ofwel de leden van de religieuze familie die het betreft; ze dienen door het bevoegde gezag te worden goedgekeurd en aan deze heilige Congregatie voor de Goddelijke Eredienst ter confirmatie te worden voorgelegd binnen vijf jaar na het verschijnen van het nieuwe Missaal en het nieuwe brevier.

De aldus goedgekeurde kalender moet worden nageleefd door allen die eraan gehouden zijn, en kan niet gewijzigd worden, tenzij met toestemming van de Apostolische Stoel.

De eigen vieringen van elke afzonderlijke streek, natie of nog uitgestrekter gebied zijn:

  • het feest van de voornaamste patroon, dat, om pastorale redenen, een hoogfeest kan zijn;
  • de gedachtenis van een bijpatroon;
  • andere vieringen van heiligen of zaligen die in het Martyrologium of het aanhangsel daarvan op wettige wijze zijn ingeschreven, en vooral verband houden met een streek, natie of nog uitgestrekter gebied.

Document

Naam: CALENDARIA PARTICULARIA
Over de herziening van de particuliere en eigen kalenders voor het Officie en de Mis
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Benno Kardinaal Gut
Datum: 24 juni 1970
Copyrights: © 2016, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 13, p. 155-172
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam