• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aangaande de afzonderlijke heiligen en zaligen die op de kalender worden ingeschreven, moet een kritisch onderzoek worden ingesteld, zodat hun levensloop en daden, alsook de oorsprong en verspreiding van hun cultus met historische betrouwbaarheid komen vast te staan. Hiertoe dient men experts te consulteren inzake de hagiografie van de betreffende plaatsen, alsook recente kritische, hagiografische studies. Indien er desondanks twijfels blijven bestaan, kan de gehele zaak ook aan deze heilige Congregatie worden voorgelegd.

Bij de herziening van de Particuliere kalenders moel men de namen verwijderen van die heiligen van wie, buiten de naam, weinig of niets historisch vaststaat. Bovendien dient men de namen te verwijderen van die heiligen, welke eertijds onder bijzondere omstandigheden op de kalender werden ingeschreven, maar nu geen enkele of slechts een zeer geringe band hebben met het bisdom of de religieuze familie.

Aangezien de bisdomgrenzen in recentere tijden dikwijls veranderd zijn, dient men op de kalender niet al die namen te behouden van heiligen uit elk gebied waaruit het nieuwe bisdom bestaat, tenzij deze heiligen van algemeen belang zijn voor heel het nieuwe bisdom.

Document

Naam: CALENDARIA PARTICULARIA
Over de herziening van de particuliere en eigen kalenders voor het Officie en de Mis
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Benno Kardinaal Gut
Datum: 24 juni 1970
Copyrights: © 2016, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 13, p. 155-172
Bewerkt: 12 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam