• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
MARTYROLOGIUM ROMANUM
editio typica altera
HOOFDSTUK 6  -  Aanpassingen waartoe Bisschoppenconferenties bevoegd zijn

HOOFDSTUK 6 - Aanpassingen waartoe Bisschoppenconferenties bevoegd zijn

Het is de taak van de bisschoppenconferentie te zorgen voor integrale en getrouwe vertalingen van het Romeins Martyrologium in de volkstaal, waarbij men let op de bijzonderheden van het literaire genre.
Bij het uitgeven van het Martyrologium dienen bij iedere dag de elogia die na toestemming van de Heilige Stoel moeten worden beschouwd als eigen aan een hele natie of een heel gebied, het eerst te komen, na de elogia die betrekking hebben op de in de Algemene Kalender ingeschreven vieringen, en daarbij dient men hetzelfde lettertype te gebruiken. De elogia echter die eigen zijn aan een streek of bisdom, dienen altijd een plaats te hebben in een bijzonder aanhangsel. De tekst van iedere uitgave van een bisschoppenconferentie dient volgens de norm van het recht te worden goedgekeurd en door de Apostolische Stoel te worden erkend. Dat geldt, mutatis mutandis, ook voor een religieuze familie.
Bij het voorbereiden van uitgaven dient men volstrekt een onderscheid te maken tussen vertalingen van het Romeins Martyrologium, die integraal moeten zijn, en uitgaven met gedeelten hiervan, die een uittreksel zijn van het Romeins Martyrologium voor pastoraal gebruik, maar niet mogen worden bestemd voor liturgisch gebruik.

Document

Naam: MARTYROLOGIUM ROMANUM
editio typica altera
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 29 juni 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
© 2007, Vert.: Nederlandse Bisschoppenconferentie - Beleidssector Liturgie NRL
Bewerkt: 29 november 2017

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam