• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
MARTYROLOGIUM ROMANUM
editio typica altera
HOOFDSTUK 3  -  Het Romeins Martyrologium
ARTIKEL 3  -  De nauwe band tussen het Martyrologium en andere liturgische boeken

ARTIKEL 3 - De nauwe band tussen het Martyrologium en andere liturgische boeken

Als uiting en actualisering van de liefde van de Kerk voor haar Bruidegom Jezus Christus, wiens hele mysterie zij in de loop van het jaar ontvouwt en herdenkt, brengt de viering van de liturgie ook de verering van de heiligen met zich mee. De heiligen, die door Gods veelvoudige genade tot volmaaktheid zijn gebracht en reeds het eeuwig heil hebben verworven, zingen in de hemel God een volmaakt loflied toe en zij spreken vooral ten beste voor de christengelovigen, maar ook voor alle mensen. Daarom vloeien het mysterie van Christus en de heiligencultus in elkaar over, zodat er in de liturgie van de Kerk verbanden zijn tussen het Martyrologium en andere liturgische boeken voor de viering van het Christusmysterie, waarin ook de heiligen een plaats vinden.
Opdat de feesten van de heiligen niet de overhand krijgen op de vieringen van de heilsmysteries zelf, geeft de Kerk daarom samen met een lijst van heiligen en zaligen ook liturgische normen krachtens welke op vastgestelde dagen hun gedachtenis kan worden gevierd. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 111

Het is immers duidelijk dat - met uitzondering van hoogfeesten of feesten van heiligen en verplichte gedachtenissen - op weekdagen waarop een vrije gedachtenis is toegelaten, om een goede reden met dezelfde rang het officie kan worden gevierd en de mis van een heilige die op die dag is ingeschreven in dit Romeins Martyrologium of in het proprium (eigen) van het Martyrologium, d.w.z. in het eigen, officieel goedgekeurde aanhangsel van het Romeins Martyrologium. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Liturgie van de Getijden volgens de Romeinse ritus (tweede standaarduitgave 1985), Algemene inleiding op het getijdengebed, Institutio Generalis de Liturgia Horarum (7 apr 1985), 244.234-239 Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Over de herziening van de particuliere en eigen kalenders voor het Officie en de Mis, Calendaria Particularia (24 juni 1970), 8-10

Document

Naam: MARTYROLOGIUM ROMANUM
editio typica altera
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 29 juni 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
© 2007, Vert.: Nederlandse Bisschoppenconferentie - Beleidssector Liturgie NRL
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam