• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

God de Vader schenkt nu door het wonderbaar getuigenis van de heiligen zijn Kerk steeds nieuwe levenskracht en geeft haar gelovigen een overtuigend bewijs van zijn liefde. Vgl. Romeins Missaal, Prefatie II van de heiligen

Ook Christus de Heer heeft zijn Kerk lief als zijn Bruid, voor wie Hij zich overgeleverd heeft om haar te heiligen Vgl. Ef. 5, 25-26 , en Hij heeft haar met zichzelf als zijn lichaam verenigd en haar met de gave van heiligheid tot glorie van God vervuld. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 39

De Heilige Geest bezielt datzelfde lichaam van Christus, opdat het van Hem zijn heiligheid krijgt en met Hem het koninkrijk verheerlijkt van waarheid en leven, dat wil zeggen een koninkrijk van heiligheid en genade, een koninkrijk van gerechtigheid, liefde en vrede Vgl. Romeins Missaal, Prefatie Christus, Koning van het heelal; in Hem worden alle gelovigen bevrijd van de slavernij van de vergankelijkheid en delen zij in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods Vgl. Rom. 8, 21 .

Daarom is de Kerk tezelfdertijd heilig en altijd tot zuivering geroepen Vgl. Romeins Missaal, Geloofsbelijdenis Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 8; toch zijn alle mensen in Christus tot haar geroepen en mogen zij zich in haar door de genade van de almachtige God verheugen over de gemeenschap van de heiligen, totdat de glorierijke gemeenschap van die heiligen in Christus zijn voltooiing vindt op het einde van de tijden. De Kerk zelf, de moeder van de heiligen, zorgt er altijd naarstig voor dat de christengelovigen de roeping tot heiligheid koesteren en haar ook bereiken. Vooral in dit tijdsgewricht van nieuwe evangelisatie is het van het grootste belang dat heel de pastoraal in het perspectief wordt geplaatst van de heiligheid. Deze heiligheid dient echter niet te worden verstaan als een buitengewone weg van slechts enkelen, maar als het doel van alle christengelovigen, gericht op de volheid van het christelijk leven en de vervolmaking van de liefde. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Een nieuw millennium, Novo millennio ineunte (6 jan 2001), 30

Document

Naam: MARTYROLOGIUM ROMANUM
editio typica altera
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 29 juni 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
© 2007, Vert.: Nederlandse Bisschoppenconferentie - Beleidssector Liturgie NRL
Bewerkt: 29 november 2017

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam