• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Onze leraar en ons toonbeeld de Heer Jezus Christus, Zoon van God, die samen met de Vader en de Geest wordt geëerd met de woorden "Gij al­leen zijt de Heilige?" Vgl. Romeins Missaal, Gloria in excelsis en die de bron is van alle heiligheid en de oorsprong van alle deugden, heeft aan al zijn leerlingen en aan elk afzonderlijk de heiligheid van leven gepredikt, omdat Hijzelf de oorsprong en tevens de voltrekker ervan is: "Weest dus volmaakt, zoals uw hemelse Vader vol­maakt is" (Mt. 5, 48). Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 40 Vgl. Origenes van Alexandrië, Commentaria in Romanum. 7, 7: PG 14, 1122B Vgl. Pseudo Macarius, De Oratione. 11: PG 34, 861AB Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II, 9, 184, a. 3 In het doopsel sterkt de Heilige Geest de chris­tengelovigen in het mysterie zelf van de Vader, dat Christus is, en Hij zet hen aan tot de strijd die hen wacht, opdat zij in de gemeenschap van alle heiligen de onvergankelijke krans van de heerlijkheid Vgl. 2 Tim. 4, 7-8 Vgl. 1 Kor. 9, 25 Vgl. Openb. 2, 10 verwerven. Vgl. Romeins Missaal, Prefatie I van de heiligen De christengelovigen zelf streven in Christus Jezus ernaar om diezelfde Heiland na te volgen overeenkomstig zijn aansporing "Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zich­zelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen" (Mt. 16, 24) Vgl. Mc. 8, 34 Vgl. Joh. 12, 26 . Zo ontvangen zij steun in het geloof, de hoop en de liefde en door hun broeders die reeds bij Christus leven, vinden zij de levenswijze die in hen de mysteries van het heil tot vervulling brengt. Zo ook worden zij door hun lichtend voorbeeld aangespoord en voortdurend bij God aan­bevolen door hun liefdevolle voorspraak. Vgl. Romeins Missaal, Prefatie II van de heiligen

Document

Naam: MARTYROLOGIUM ROMANUM
editio typica altera
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 29 juni 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
© 2007, Vert.: Nederlandse Bisschoppenconferentie - Beleidssector Liturgie NRL
Bewerkt: 29 november 2017

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam