• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VOOR HET ONGEBOREN LEVEN
Ten behoeve van de Gebedswake

Heer Jezus,

Die de Kerk en de mensengeschiedenis trouw
met Uw aanwezigheid bezoekt en vertroost,
Gij, die ons in het bewonderenswaardige Sacrament van Uw Lichaam en Bloed
laat delen in het Goddelijk Leven
en ons reeds een voorsmaak geeft van de vreugde van het eeuwige Leven,
wij aanbidden en zegenen U.

Neergeknield voor U, Bron van het leven en die van het leven houdt,
en die werkelijk en levend in ons midden bent, wij smeken U:

Wek in ons de eerbied voor ieder ongeboren leven,
maak ons bekwaam om in de vrucht in de moederschoot
het bewonderenswaardige werk van de Schepper te zien,
leg in ons hart de edelmoedige aanvaarding van elk kind
dat tot leven komt.

Zegen de gezinnen,
heilig de vereniging van de echtgenoten,
maak hun liefde vruchtbaar.

Begeleidt de wetgevende instanties bij het maken van hun keuzes
met het licht van Uw Geest,
opdat de volken en landen het sacrale karakter van het leven,
van ieder menselijk leven erkennen en eerbiedigen.

Leidt het werk van wetenschappers en artsen,
opdat de vooruitgang zou bijdragen tot het integrale welzijn van de mens
en opdat geen enkele mens zou gedood worden of onrecht zou lijden.

Geef creatieve naastenliefde aan administratieve en financiële ambtenaren,
opdat zij zouden aanvoelen welke middelen nodig zijn
en er zouden voor zorgen opdat jonge gezinnen sereen zouden kunnen openstaan
voor de geboorte van nieuwe kinderen.

Troost de echtgenoten die lijden
omdat zij geen kinderen kunnen krijgen
en wil Gij er in Uw goedheid in voorzien!

Leer ons zorg te dragen voor wezen en verlaten kinderen,
opdat zij de warmte van Uw liefde,
de troost van uw Goddelijk Hart zouden ervaren.

Met Maria, Uw Moeder, de grote gelovige,
in wiens schoot Gij onze menselijke natuur hebt aangenomen,
verwachten wij van U, ons enig en waarachtig Goed en onze Redder,
de kracht om lief te hebben en het leven te dienen,
in afwachting dat wij voor altijd in U,
in de gemeenschap van de Allerheiligste Drie-eenheid zullen leven.

Amen.

Document

Naam: VOOR HET ONGEBOREN LEVEN
Ten behoeve van de Gebedswake
Soort: Paus Benedictus XVI - Gebed en Kruisweg
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 27 november 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam