• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De leer van Catharina, die op volwassen leeftijd met veel moeite leerde lezen en schrijven, staat in de “H. Catharina van Siëna
Dialogi
Dialoog van de Goddelijke Voorzienigheid ()
” of “Boek van de Goddelijke Leer”, meesterwerk in de spirituele literatuur, en ook in haar “H. Catharina van Siëna
Lettres
Brieven ()
” en in de verzameling “H. Catharina van Siëna
Gebeden ()
”. Haar leer is zo rijk dat de Dienaar Gods, Paulus VI, haar in H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Mirabilis in Ecclesia Deus
Uitroeping van de H. Catharina van Siëna tot Lerares van de Wereldkerk (4 oktober 1970)
, een titel die zich voegt bij die van Medepatrones van de stad Rome, overeenkomstig de wens van de zalige Pius IX, en de titel Patrones van Italië, volgens het besluit van de eerbiedwaardige Pius XII.

In een visioen dat nooit uit haar hart en geest zouden gewist worden, werd Catharina door de Heilige Maagd aan Jezus aangeboden, die haar een prachtige ring gaf en zei: “Ik, uw Schepper en Verlosser, Ik huw u in het geloof, dat gij altijd zuiver zult bewaren tot ge uw eeuwig bruidsmaal met Mij zult vieren” Raymondus van Capua, Levensbeschrijving van de Heilige Catharina van Siena, Lengenda Major. n. 115, Siena, 1998. Deze ring bleef alleen voor haar zichtbaar. In dit buitengewone gebeuren zien wij de vitale betekenis van Catharina’s religiositeit en van iedere authentieke spiritualiteit: het christocentrisme. Christus is voor haar als de Bruidegom, met wie een band van vertrouwelijkheid, gemeenschap en trouw bestaat; Hij is de Veelgeliefde boven alles en allen.

Document

Naam: H. CATHARINA VAN SIëNA
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 24 november 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam