• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Propositio 40 - Interreligious dialogue
Christenen in het Midden-Oosten worden opgeroepen de dialoog na te streven met de volgelingen van andere religies waardoor de harten en geesten dichter bij elkaar worden gebracht. Hiervoor worden zij samen met hun partners uitgenodigd de interreligieuze dialoog te versterken, te streven naar de zuivering van het geheugen door de vergeving voor gebeurtenissen uit het verleden en om samen een betere toekomst te zoeken.

In hun dagelijkse leven moeten zij proberen om, ondanks hun verschillen, elkaar te accepteren en te werken aan de opbouw van een nieuwe samenleving waarin geen plaats is voor fanatisme en extremisme.

De synodevaders zouden graag zien dat er een vormingsplan wordt opgesteld dat mensen helpt om meer open te staan en dat wordt gebruikt in onderwijsinstellingen, seminaries en in noviciaten. Dit zal eraan bijdragen dat een cultuur van dialoog wordt opgebouwd die is gebaseerd op menselijke en religieuze solidariteit.

Propositio 41 - Judaïsme
Het Judaïsme heeft een centrale plaats in de Verklaring van de Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie, 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Nostra Aetate
Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten
(28 oktober 1965)
. Initiatieven tot dialoog en tot samenwerking met Joden moeten worden aangemoedigd ter bevordering van menselijke en religieuze waarden, vrijheid, rechtvaardigheid, vrede en broederschap. Het lezen van het Oude Testament en het leren kennen van Joodse tradities leiden tot een beter begrip van de Joodse religie. We verwerpen antisemitisme en antijudaïsme, en bovendien maken we een onderscheid tussen religie en politiek.
Propositio 42 - Islam
Naast de Verklaring van de Tweede Vaticaanse Oecumenische Concilie, 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Nostra Aetate
Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten
(28 oktober 1965)
, dienen ook de pastorale brieven van de Oosterse Katholieke Patriarchen als basis voor de relaties van de Katholieke Kerk met Moslims. Zoals Paus Benedictus XVI heeft gezegd: “Interreligieuze en interculturele dialoog tussen Christenen en moslims mag niet worden teruggebracht tot een vrijblijvende beslissing. Die dialoog is werkelijk een wezenlijke noodzaak, waarvan onze toekomst grotendeels afhangt.” Paus Benedictus XVI, Toespraak, Ontmoeting met vertegenwoordigers van enkele moslimgemeenschappen (20 aug 2005).

In het Midden-Oosten delen Christenen met Moslims eenzelfde leven en lot. Samen vormen zij een samenleving. Van belang is de bevordering van het begrip van burgerschap, van de waardigheid van de menselijke persoon, gelijke rechten en plichten en van religieuze vrijheid, zowel godsdienstige als gewetensvrijheid.

Christenen in het Midden-Oosten worden opgeroepen tot het nastreven van een vruchtbare dialoog over het leven met Moslims. Zij moeten blijk geven van een achtenswaardige en liefdevolle houding, zonder negatieve vooroordelen. Christenen en Moslims worden tezamen opgeroepen hun respectieve religieuze waarden te ontdekken. Zij moeten het beeld van een positieve ontmoeting en van een vruchtbare samenwerking tussen de twee religies aan de wereld tonen waarbij ze samen elke vorm van fundamentalisme en geweld in de naam van religie bestrijden.

Document

Naam: LIJST VAN 44 VOORSTELLEN VAN DE SYNODE OVER HET MIDDEN-OOSTEN
Aangeboden aan de H. Vader
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 23 oktober 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert. vanuit de niet-officiële Engelstalige versie in opdracht van Kerk in Nood gemaakt door Camiel
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam