• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Propositio 28 - Oecumene

Eenheid onder Christus’ volgelingen in het Midden-Oosten is vooral het werk van de Geest. Zij moet worden gezocht via een bekering van het hart, in een geest van gebed, respect, volharding en van liefde, zonder een spoor van wantrouwen, angst en vooroordeel, die een hindernis voor haar vormen.

We zouden graag zien dat onze Kerken hun oecumenische betrokkenheid hernieuwen door praktische initiatieven:

 • door de Raad van Kerken van het Midden-Oosten te ondersteunen;
 • door onze parochies, scholen en seminaries te voorzien van een vorming in een oecumenische geest waarbij de prestaties van de oecumenische beweging worden benadrukt;
 • door gemaakte pastorale overeenkomsten uit te voeren;
 • door de organisatie van ontmoetingen tussen gelovigen en de pastoors voor gebed, meditatie op het Woord van God en voor samenwerking op alle gebieden;
 • door een standaard Arabische vertaling van het Onze Vader en de Geloofsbelijdenis
  Twaalf artikelen van het geloof
  Geloofsbelijdenis volgens de Romeinse doopritus
  (31 juli 381)
  ; en
 • door te werken aan een gemeenschappelijke datum voor de vieringen van Kerstmis en van Pasen.

De Oosterse Katholieke Kerken, die leven in eenheid met de Kerk van Rome en in trouw aan hun Oosterse tradities, hebben een essentiële oecumenische rol.

De synodevaders sporen deze Kerken aan een oecumenische dialoog te starten op lokaal niveau. Zij adviseren ook dat de Oosterse Katholieke Kerken zoveel mogelijk zitting nemen in internationale commissies voor dialoog

Propositio 29 - Feest voor de martelaren
Om een jaarlijks feest te tot stand te brengen voor alle martelaren van de Kerken van het Midden-Oosten en om iedere Oosterse Kerk te vragen een lijst op te stellen van haar eigen martelaren, getuigen van het geloof.

Document

Naam: LIJST VAN 44 VOORSTELLEN VAN DE SYNODE OVER HET MIDDEN-OOSTEN
Aangeboden aan de H. Vader
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 23 oktober 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert. vanuit de niet-officiƫle Engelstalige versie in opdracht van Kerk in Nood gemaakt door Camiel
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam