• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

We are united by the faith in one God and by the commandment that says: do good and avoid evil. The words of the Second Vatican Council on the relations with other religions offer the basis for the relationship between the Catholic Church and the Muslims: “The Church regards with esteem also the Muslims. They adore the one God, living and subsisting in Himself; merciful and all- powerful, the Creator of heaven and earth, who has spoken to men” 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten, Nostra Aetate (28 okt 1965), 3.

We say to our Muslim fellow-citizens: we are brothers and sisters; God wishes us to be together, united by one faith in God and by the dual commandment of love of God and neighbour. Together we will construct our civil societies on the basis of citizenship, religious freedom and freedom of conscience. Together we will work for the promotion of justice, peace, the rights of persons and the values of life and of the family. The construction of our countries is our common responsibility. We wish to offer to the East and to the West a model of coexistence between different religions and of positive collaboration between different civilisations for the good of our countries and that of all humanity.

Since the appearance of Islam in the seventh century and to the present, we have lived together and we have collaborated in the creation of our common civilisation. As in the past and still existent today, some imbalances are present in our relations. Through dialogue we must avoid all imbalances and misunderstandings. Pope Benedict XVI tells us that our dialogue must not be a passing reality. It is rather a vital necessity on which our future depends Paus Benedictus XVI, Toespraak, Ontmoeting met vertegenwoordigers van enkele moslimgemeenschappen (20 aug 2005). Our duty then is to educate believers concerning interreligious dialogue, the acceptance of pluralism and mutual esteem.

“Wij zijn verenigd door het geloof in één God en door het gebod dat zegt: doe het goede en vermijd het kwade. De woorden van het Tweede Vaticaans Concilie over de betrekkingen met de godsdiensten vormen de basis van de relaties tussen de katholieke Kerk en de moslims: ‘De Kerk beschouwt met waardering de moslims die de enige, levende ... barmhartige en almachtige God aanbidden, die tot de mensen gesproken heeft.’

We zeggen aan ons moslim medeburgers: Wij zijn broeders en God wil ons samen, verenigd in het geloof in God en door het dubbele gebod van de liefde voor God en voor de naaste. Samen bouwen wij onze burgerlijke maatschappijen op het burgerschap, de godsdienstvrijheid en de gewetensvrijheid. We werken samen om de rechtvaardigheid, de vrede, de mensenrechten en de waarden van het leven en van de familie te bevorderen. Onze verantwoordelijkheid is gemeenschappelijk in de opbouw van onze vaderlanden. Wij willen aan het Westen en aan het Oosten een model van samenleving bieden tussen de verschillende godsdiensten en van positieve samenwerking tussen de verschillende beschavingen, voor het welzijn van onze vaderlanden en dat van de hele mensheid.

Sinds het ontstaan van de islam in de 7de eeuw en tot vandaag, hebben we samengeleefd, en hebben we samengewerkt aan de schepping van onze gemeenschappelijke beschaving. Het is gebeurd in het verleden, zoals het ook vandaag nog gebeurt, dat er enige verstoring van het evenwicht ontstaat in onze betrekkingen. Door de dialoog, moeten we elk verlies aan evenwicht of misverstand aan de kant schuiven. Paus Benedictus XVI zegt ons dat onze dialoog geen voorbijgaande werkelijkheid mag zijn. Deze is veeleer zo levensnoodzakelijk dat onze toekomst ervan afhangt Paus Benedictus XVI, Toespraak, Ontmoeting met vertegenwoordigers van enkele moslimgemeenschappen (20 aug 2005). Het is dus onze plicht de gelovigen op te leiden voor de interreligieuze dialoog, voor het aanvaarden van het pluralisme, voor wederzijds respect en waardering.”

Document

Naam: AAN DE MENSEN VAN GOEDE WIL - SLOTBOODSCHAP VAN DE SYNODEVADERS VAN DE BIJZONDERE SYNODE OVER HET MIDDEN-OOSTEN
(voorlopig Engelstalig)
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 23 oktober 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Niet-officiële versie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam