• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hieruit volgt dus duidelijk hoeveel eerbied en onder­werping verschuldigd is aan het Leergezag van de Kerk, dat krachtens zijn goddelijke instelling de opdracht ontvangen heeft om de geloofsleer trouw te bewaren en onfeilbaar te verklaren Vgl. 1e Vaticaans Concilie, 4e Zitting - Dogmatische Constitutie over de Kerk van Christus, Pastor Aeternus (18 juli 1870), 16-25. Dit neemt niets weg van de waardigheid en de voortreffelijkheid van de gewijde leer. "Want ofschoon het gezagsargument, steunend op het menselijk verstand, zeer zwak is, is het ar­gument van het gezag, dat gebaseerd is op de godde­lijke openbaring, zeer sterk" H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. Ia qu. 1, a. 8, ad 2. Daarom moeten degenen, die de taak hebben ontvangen om te onderwijzen, er met al­le zorg en inspanning naar streven om de geest van hun leerlingen te vormen tot deze onderdanigheid aan het Kerkelijk Leergezag. Zij zullen bovendien eerbiedig luisteren naar de stem van de Leraren der Kerk, onder wie de H. Thomas van Aquino de voor­naamste plaats inneemt; de kracht van het verstand van de Engelachtige Leraar is immers zo groot, zijn liefde voor de waarheid zo oprecht en èr spreekt zo'n grote wijsheid in zijn onderzoek, zijn verklaring en zijn synthese van de hoogste waarheden, dat zijn leer niet alleen het meest doeltreffende middel is om het geloof op een veilige basis te grondvesten, maar ook om doeltreffend en zeker de vruchten te oogsten van een gezonde ontwikkeling. Tenslotte, wanneer zij met de grootste aandacht de hedendaagse kwes­ties onderzoeken, welke door de voortgaande be­schaving worden opgeworpen en wanneer zij trach­ten, waar dit nodig is, de oude wijsheid in overeen­stemming te brengen met de nieuwe ontdekkingen van de wetenschap, dan moeten zij ervoor zorgen niet te vergeten om door voortdurende studie terug te grijpen naar de authentieke bronnen van de ge­wijde leer, waar zich de onuitputtelijke schatten van de waarheid bevinden.

Document

Naam: TOT STUDENTEN EN DOCENTEN VAN DE GREGORIAANSE UNIVERSITEIT
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 14 maart 1964
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief 19e jrg n. 17, p. 451-456
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam