• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het Concilie begon met de icoon van de “Theotokos”. Aan het slot, gaf H. Paus Paulus VI - Toespraak
Post Duos Menses
Sluiting van de Derde Zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie
(21 november 1964)
. Deze twee iconen, die het Concilie openden en besloten, zijn intrinsiek met elkaar verbonden en vormen tenslotte één enkele icoon. Want Christus is niet geboren als een individu tussen de anderen. Hij is geboren om een lichaam te vormen: Hij is geboren – zegt de heilige Johannes in hoofdstuk 12 van zijn Evangelie – om alle mensen tot en in zich te trekken. Hij is geboren – zoals de brieven aan de Kolossenzen en Efeziërs zeggen – om de hele wereld in zich te recapituleren, Hij is geboren als eerstgeborene van vele broeders, Hij is geboren om de kosmos in Hem bijeen te brengen, zodat Hij het Hoofd is van een groot lichaam. Waar Christus geboren wordt, begint de beweging der recapitulatie, begint het ogenblik van de roeping, van de opbouw van Zijn lichaam, van Zijn heilige Kerk. De Moeder van “Theos”, de Moeder van God, is Moeder van de Kerk omdat Zij Moeder is van Degene die gekomen is om ons allen in Zijn verrezen Lichaam te verenigen.

De heilige Lucas doet ons dat begrijpen in het parallellisme tussen het eerste hoofdstuk van zijn Evangelie en het eerste hoofdstuk van de Handelingen van de Apostelen, die op twee niveaus over hetzelfde mysterie spreken. In het eerste hoofdstuk van zijn Evangelie, daalt de Heilige Geest neer over Maria en zo zal Zij bevallen en ons Gods Zoon geven. In het eerste hoofdstuk van de Handelingen van de Apostelen, staat Maria te midden van Jezus’ leerlingen die allen samen bidden en de komst afsmeken van de Heilige Geest. Zo wordt de Kerk der gelovigen, met Maria in haar midden, zo wordt het lichaam van Christus geboren. Deze tweevoudige geboorte is de enige geboorte van Christus totus, van Christus die de wereld en ons allen omvat.

Geboorte in Betlehem, geboorte in het Cenakel. Geboorte van het Kind Jezus, geboorte van het lichaam van Christus, de Kerk. Twee gebeurtenissen of beter, één enkel gebeuren. Maar tussen de twee staan werkelijk het kruis en de verrijzenis. De weg naar de totaliteit van Christus, naar Zijn verrezen Lichaam, naar Zijn wereldwijde aanwezigheid binnen de eenheid van de Kerk, gaat alleen door het kruis. Door het feit, dat alleen uit de graankorrel die in de aarde viel, de grote oogst volgt, vloeit uit de Heer die op de Kruis doorstoken werd, de universaliteit van Zijn volgelingen voort in Zijn gestorven en verrezen Lichaam.

Document

Naam: VALSE GODEN MOETEN ONTMASKERD WORDEN
Bij de eerste sessie van de plenaire vergadering van de Synode - In de synode-aula
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 11 oktober 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam