• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Terwijl gij St. Willibrord navolgt, doet gij goed u tevens te stellen onder zijn bescherming, waarvan gij onder zoo veel verschillende omstandigheden de krachtdadige werking hebt ondervonden. ”Want de wijdte van den hemel verwijdt de harten, doch vernauwt ze niet; zij verblijdt den geest, maar brengt hem niet in verwarring; gevoelens tempert zij niet, maar versterkt ze. In het licht van God klaart het geheugen op, maar verduistert niet.” H. Bernardus van Clairvaux, In natali S. Victoris. Sermo 2

Document

Naam: SOLEMNES HONORES
Aan het Nederlands episcopaat over het eeuwfeest van St. Willibrord
Soort: Paus Pius XII - Brief
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 9 september 1939
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens 0120, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 75-78
In ongecorrigeerde spelling
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam