• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HET MYSTERIE VAN DE VERSCHIJNING VAN CHRISTUS AAN MARIA NA DE VERRIJZENIS

"Regina caeli, laetare, alleluia".
Koningin des hemels, verheug u, alleluia.

Op het hoogfeest van Pasen vertolkt Maria de vreugde van de verloste mens: Christus heeft de dood overwonnen, wij mogen met Maria ons verheugen over deze triomf. De Paus beschrijft de paasvreugde van Maria in de volgende tekst.

De Evangelies vermelden ons niets over een verschijning van de verrezen Christus aan Zijn Moeder: dit onuitsprekelijk mysterie van vreugde blijft versluierd in een mystiek zwijgen. Wel is het zeker, dat Maria die aan de voet van het kruis van haar Zoon heeft gestaan, als eerste verloste een heel bijzondere ervaring van de Verrezene heeft gehad. Zo is in haar een zeer intense vreugde kunnen ontstaan, uniek onder al de vreugde van de andere mensen verlost door het bloed van Christus. Maria is onze gids geworden in ons kennen van de mysteries van de Heer. In haar en met haar begrijpen wij de betekenis van het kruis, zo ook zullen wij in haar en met haar de zin van de verrijzenis kunnen verstaan en kunnen smaken de vreugde die uit deze ervaring voortvloeit.
Temidden van alle schepselen heeft Maria geloof geschonken aan alles wat het Woord, dat vlees werd in haar, in de wereld tot stand bracht tot heil van die wereld. In een steeds grotere blijdschap - helemaal gebouwd op het geloof - is de vreugde van haar "Magnificat" vol hoop overgegaan - zonder één enkele schaduw van twijfel - in die zeer zuivere vreugde over de triomf van haar Zoon over de zonde en over de dood. Zoals het Tweede Vaticaans Concilie zegt: "Maria heeft op volstrekt enige wijze aan het werk van de Heiland meegewerkt door haar gehoorzaamheid, haar geloof, haar hoop, haar vurige liefde, om het bovennatuurlijk leven van de zielen te herstellen". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 61 Nu "draagt zij met moederlijke liefde zorg voor de broeders van haar Zoon die nog op pelgrimstocht zijn en in gevaren en angsten verkeren, totdat zij het gezegend vaderiand bereiken". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 62
Laat de weg van Maria ook onze weg zijn. Laat haar vreugde ook onze vreugde worden. Vol vreugde om de verrijzenis van haar Zoon is zij de bron van onze blijdschap geworden, "causa nostrae laetitiae". Laten wij met al onze inzet ook de vreugde van Maria zijn, als Christus de Verlosser in ons het bovennatuurlijk leven mag inplanten dat uitloopt op het geluk van het gezegend vaderland, "met haar, de koningin des hemels".

Document

Naam: HET MYSTERIE VAN DE VERSCHIJNING VAN CHRISTUS AAN MARIA NA DE VERRIJZENIS
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Angelus/Regina Caeli
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 11 april 1983
Copyrights: © 1988, "De Sleutel", Bisdom Roermond
Naar: "L'Osservatore Romano" 12.4.1983
Bewerkt: 26 maart 2015

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam