• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Deel hebben aan de missie van de Kerk

Deze deelneming aan de taak van de Kerk - zo vermaant ons het Concilie met grote nadruk - kan niet plaatsvinden, wanneer de religieuzen niet haar ondernemingen en plannen, zoals die op bijbels, liturgisch, dogmatisch, pastoraal, oecumenisch, missionair en sociaal gebied, bevorderen en eraan meewerken. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven, Perfectae Caritatis (28 okt 1965), 2. c Vol bezorgdheid derhalve om de pastorale leer en actie zult u zich daarop toeleggen, natuurlijk steeds met behoud van de eigen aard van het betreffende instituut, indachtig dat de exemptie vooral betrekking heeft op de innerlijke gang van zaken en u niet onttrekt aan de jurisdictie van de bisschoppen waaraan u onderworpen bent en aan wie deze toekomt, in zover dat nodig is voor de uitoefening van het bisschoppelijk herderlijk ambt en voor een juiste organisatie van de zielzorg. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 35. 3 Moet u er overigens niet meer dan anderen steeds op bedacht zijn, dat door het werk van de Kerk het werk van Christus tot heil van de mensen wordt voortgezet, maar dan alleen in zoverre u zich de beweegredenen van Christus zelf eigen maakt, die alles herleidde tot zijn Vader: Want alles is het uwe ... maar gij zijt van Christus en Christus is van God? (1 Kor. 3, 22-23) Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 37 De roeping van God richt u op de meest directe en doeltreffende wijze op de weg die leidt naar het eeuwig rijk. Door de geestelijke strijd waaraan geen enkel werkelijk religieus leven ontkomt, legt u een welsprekend en verheven getuigenis af van het feit, dat de wereld niet van gedaante kan veranderen noch aan God opgedragen kan worden zonder de geest van de zaligsprekingen. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 31

Document

Naam: EVANGELICA TESTIFICATIO
Over de vernieuwing van het religieuze leven volgens de richtlijnen van het Tweede Vaticaans Concilie
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 29 juni 1971
Copyrights: © 1971, Katholiek Archief, 1e druk (sept. 1971)
Bewerkt: 4 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam