• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Eucharistie als hart van de gemeenschap en bron van leven

Van uw communiteiten, in zijn naam vergaderd, is het eigenlijke middelpunt de Eucharistie,Sacrament van goedheid, teken van eenheid, band van liefde. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 47 Het past derhalve, dat zij zich duidelijk rond de kapel verenigen, waarin de tegenwoordigheid van de allerheiligste Eucharistie datgene beduidt en tevens bewerkt wat vooral de taak van iedere religieuze familie moet zijn, evenals van iedere christelijke bijeenkomst. De Eucharistie, waardoor wij onophoudelijk de dood en verrijzenis van de Heer verkondigen en onszelf voorbereiden op zijn wederkomst in heerlijkheid, brengt ons voortdurend het lijden naar ziel en lichaam te binnen waardoor Christus werd gekweld, maar dat Hij vrijwillig op zich nam tot aan zijn doodstrijd en dood aan het kruis toe. De beproevingen die u te beurt vallen, bieden u de gelegenheid samen met Christus te verduren en aan de Vader op te dragen de onrechtvaardigheden en kwellingen die onze broeders worden aangedaan en die alleen aan het offer van Christus hun betekenis ontlenen, zoals het geloof ons leert.

Document

Naam: EVANGELICA TESTIFICATIO
Over de vernieuwing van het religieuze leven volgens de richtlijnen van het Tweede Vaticaans Concilie
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 29 juni 1971
Copyrights: © 1971, Katholiek Archief, 1e druk (sept. 1971)
Bewerkt: 12 november 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam