• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Efficiënt catechetisch onderricht kan zich vandaag de dag niet beperken tot de mondelinge overdracht van de theologische leer of de moraal. Van buiten leren heeft altijd zijn positieve rol, evenals ook het onderricht door middel van beeldmateriaal, vooral in onze tijd, die aan visuele informatie de voorkeur geeft boven andere vormen van overdracht van de waarheid. De hulp die een geschreven tekst kan bieden, is echter onvervangbaar. Daarom zijn teksten ook onmisbaar op de scholen waar catechismus en godsdienstonderricht wordt gegeven. Van groot belang in de catechese zijn vanzelfsprekend de liturgische teksten, evenals de taal van de iconen.

Een verdere methode van onderwijs en leren is de dialoog en de discussie in niet te grote groepen, waarin ieder iets kan zeggen en kan luisteren, spontaan en zonder invloeden van buiten af. Om het geloofsonderricht aan jongeren te bevorderen worden verschillende initiatieven genomen om mensen bij elkaar te brengen, zoals scouting of groepen op het gebied van liturgie, muziek of anderszins, maar soms ontbreekt er een efficiënte didactische activiteit om het geloof te verdiepen, die nu juist haar plaats zou moeten vinden in deze vormingscentra. Men stelt voor om dergelijke activiteiten, daar waar zij niet bestaan, in het leven te roepen, omdat zij een waardevolle hulp zijn bij het vormen of verstevigen van het geloof bij jongeren en volwassenen.

Het is duidelijk dat de nieuwe communicatiemiddelen zeer efficiënt zijn om te getuigen van het Evangelie: internet (in het bijzonder voor jongeren), radio en televisie. Onze Kerken moeten de jongeren ertoe aanzetten om zich op deze terreinen te laten opleiden en ervoor te zorgen dat zij zich voor dit werk inzetten. “La Voix de la Charité” (Sawt al-Mahabba) en TéléLumière/Noursat worden zeer geapprecieerd, vooral daar waar de Christelijke media niet kunnen bestaan.

Wanneer men in gemeenschappen leeft waarin conflicten van allerlei aard talrijk zijn, moet de catechese de jongeren erop kunnen voorbereiden om zich daar in te zetten, sterk in het geloof en in het licht van het gebod van de liefde. Wat wil zeggen liefde voor de vijand? Hoe dit beleven? Hoe het kwaad overwinnen met het goede? Het is nodig aan te dringen op een inzet in het openbaar leven als Christen met het licht, de kracht en de zachtmoedigheid van het eigen geloof.

Gezien de talrijke, op godsdienst, familieclans en politieke groeperingen gebaseerde splitsingen, moeten de jongeren worden gevormd om deze interne barrières en vijandigheden te overwinnen en Gods gelaat te zien in ieder menselijk wezen om samen te werken en een gemeenschappelijke, gastvrije stad op te bouwen. Dit alles moet in de catechese worden benadrukt, vooral in onze katholieke scholen, die de jongeren erop voorbereiden om aan een toekomst te bouwen die niet bestaat uit conflicten en instabiliteit, maar uit samenwerking en vrede.

Document

Naam: DE KATHOLIEKE KERK IN HET MIDDEN-OOSTEN: GEMEENSCHAP EN GETUIGENIS - ‘DE MENIGTE DIE HET GELOOF HAD AANGENOMEN WAS ééN VAN HART EN ééN VAN ZIEL’ (HAND. 4, 32)
Instrumentum Laboris voor de Bijzondere Bisschoppensynode voor het Midden-Oosten
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Msgr. Nikola Eterovic
Datum: 6 juni 2010
Copyrights: © 2010, Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode en Libreria Editrice Vaticana / SRKK, Utrecht
Vert.: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 mei 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam