• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De aankondiging van het samenroepen van de Bijzondere Vergadering voor het Midden-Oosten van de Bisschoppensynode is met grote instemming ontvangen in heel de Kerk en in het bijzonder in de landen van het Midden-Oosten, die zich uitstrekken van Egypte tot Iran. De positieve weerklank werd veroorzaakt door het zeer actuele thema van de synodale vergadering die zal plaatshebben van 10 tot 24 oktober 2010: De katholieke Kerk in het Midden-Oosten: gemeenschap en getuigenis. “De menigte die het geloof had aangenomen, was één van hart en één van ziel” (Hand. 4, 32). Vervolgens is het belang naar voren gebracht van het feit dat de Heilige Vader Benedictus XVI deze gebeurtenis persoonlijk heeft willen aankondigen op 19 september 2009 in de vergadering met de patriarchen en grootaartsbisschoppen van het oosten.

De Paus heeft zo de vraag ingewilligd van talrijke medebroeders in het bisschopsambt die ten opzichte van de netelige, delicate kerkelijke en maatschappelijke situatie hebben voorgesteld een synodale vergadering bijeen te roepen. De bisschop van Rome, die zorg heeft “voor alle Kerken” (2 Kor. 11, 28), heeft een bijzondere zorg voor de Kerken in het Heilige Land, dat Jezus heeft geheiligd met zijn tegenwoordigheid en zijn werken, die het hoogtepunt hebben gevonden in het paasmysterie. De Paus zelf heeft zijn liefde voor het Heilige Land kunnen versterken gedurende zijn apostolische reizen naar Turkije, vanaf 28 november tot 1 december 2006, en vervolgens, van 8 tot 15 mei 2009, naar Jordanië, Israël en Palestina. Het is ook veelbetekenend dat de Paus aan de vertegenwoordigers van het episcopaat van het Midden-Oosten het Instrumentum laboris zal overhandigen in de loop van zijn apostolisch bezoek aan Cyprus op 6 juni 2010.

Document

Naam: DE KATHOLIEKE KERK IN HET MIDDEN-OOSTEN: GEMEENSCHAP EN GETUIGENIS - ‘DE MENIGTE DIE HET GELOOF HAD AANGENOMEN WAS ééN VAN HART EN ééN VAN ZIEL’ (HAND. 4, 32)
Instrumentum Laboris voor de Bijzondere Bisschoppensynode voor het Midden-Oosten
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Msgr. Nikola Eterovic
Datum: 6 juni 2010
Copyrights: © 2010, Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode en Libreria Editrice Vaticana / SRKK, Utrecht
Vert.: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam