• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Tevens, met gepaste eerbied onderwerp ik mij en houdt ik met geheel mijn ziel vast aan alle veroordelingen, verklaringen en richtlijnen, vervat in de encycliek ‘H. Paus Pius X - Encycliek
Pascendi Dominici Gregis
Over de leerstellingen van het modernisme
(8 september 1907)
’ en het decreet ‘Heilig Officie
Lamentabili sane exitu
Syllabus van dwalingen van de modernisten
(3 juli 1907)
’, vooral betrefffende wat men noemt ‘de geschiedenis van de dogma’s’.

Document

Naam: SACRORUM ANTISTITUM
Anti-modernisteneed te zweren door alle priesters, biechtvaders, predikers, religieuze oversten en professoren van filosofisch-theologische seminaries
Soort: H. Paus Pius X - Motu Proprio
Auteur: H. Paus Pius X
Datum: 1 september 1910
Copyrights: © 2010, Acta Apostolicae Sedis 2 (1910), pp. 655-680; de eed zelve op pp. 669-672
Vert. uit het Latijn en commentaar: Drs. J. Vijgen
Alineaverdeling en -nummering naar Denzinger-Hünemann
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam