• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

LOURDES WIJST ONS OP DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS EN DE BARMHARTIGE LIEFDE

Tijdens het Maria-jaar zal de paus in zijn zondagse angelus-toespraak de betekenis van verschillende grote Maria-heiligdommen toelichten. Op 19 juli 1987 sprak hij over Lourdes:
Vandaag wil ik u uitnodigen uw gedachten te richten op het Maria-heiligdom van Lourdes aan de oever van de Gave, waar de Moeder Gods in 1858 verschenen is en tot boete en gebed, vooral voor de zondaars, heeft opgeroepen. Dit unieke Maria-heiligdom, doel van zovele bedevaarten, wijst ons op twee zaken:
  • op het geheim van de Onbevlekte Ontvangenis en
  • op de barmhartige liefde die zich inzet om het menselijk lijden, lichamelijk of geestelijk, te verzachten.
En deze beide waarden zijn nauw met elkaar verbonden.

Lourdes houdt een appèl in om bewust te worden van de dringende noden van het menselijk hart en om zich grootmoedig in dienst te stellen van de armen, de zieken, de lijdenden en te werken aan de redding van de zondaars.

Maar wie richt deze oproep tot ons? Het is de geheimvolle aanwezigheid van Maria. De Onbevlekte Ontvangenis, de Allerreinste, de Heiligste, vol van genade. Zij werd in de staat van totale onbevlektheid ontvangen, omdat zij, volgens de groet van de engel bij de verkondiging, vol van genade is, helemaal vrij van de erfzonde en van haar gevolgen. Zo is Maria een uitverkoren en uniek instrument van de verlossing in Christus: een bevoorrecht kanaal van Zijn genade, een uitverkoren weg waarlangs een zeer rijke en wonderbare genadestroom naar de mensen toevloeit. Waar Maria is, daar is de genade in overvloed, daar vindt genezing plaats: de genezing aan lichaam en ziel. Zoals ik in het kader van mijn pelgrimstocht naar Lourdes in 1983 zei, leren wij daarom "aan de grot in Lourdes en in de ziekenhuizen de liefde tot het leven: deze bestaat in de hulp die aan zieken geboden wordt; daar boven in de biechtkapel in het aanhoren van al de morele ellende, in de troostende vergeving van Christus" Paus Johannes Paulus, Toespraak in de ondergrondse basiliek Pius X te Lourdes op 15. 8. 1983
Men reist niet alleen naar Lourdes om te ontvangen genade of ook, wanneer God dit verleent, de genade van de lichamelijke genezing, maar ook om te geven en om de bereidheid te tonen om ijveriger en daadkrachtiger te werken aan het heil van de wereld. In Lourdes moeten wij ook Bernadette tot voorbeeld nemen, haar beschikbaarheid, haar bereidwilligheid, haar deemoed en haar moed. Zo wist zij, elk offer aanvaardend, de boodschap van God op te nemen, die God door Maria richtte tot haar persoonlijk leven en door haar tot haar naasten en - zo kunnen wij zeggen - tot heel de mensheid. Inderdaad heeft de Kerk zelf na de officiële erkenning van de verschijningen die bisschop Laurence in 1862 bekend maakte, de boodschap van de Vrouwe van Massabielle als haar eigen boodschap aangevoeld, als voor haar bestemd. Dit wordt ook bevestigd door de bijzondere verering die al mijn voorgangers, te beginnen bij paus Pius IX, voor het heiligdom in Lourdes hebben gehad. Te meer omdat, zoals u weet, sinds lang in de Vaticaanse tuinen een nagemaakte grot van de verschijning aanwezig is. En ik ben blij dat ik hier kan herhalen wat ik al in Lourdes gezegd heb, dat, ik graag voor deze grot bid en dat ik elk jaar op 11 februari in de St. Pieter een mis voor de zieken vier.
0 onbevlekte Maagd van Lourdes, blijf bij ons in het uur van het lijden en van de beproeving! Bewerk, dat wij, wanneer wij het geheim van Uw schoonheid beschouwen, door de verdiensten van Christus, Uw Zoon, vergeving van onze schuld verkrijgen. Amen.

Document

Naam: LOURDES WIJST ONS OP DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS EN DE BARMHARTIGE LIEFDE
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Angelus/Regina Caeli
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 19 juli 1987
Copyrights: © 1987, "De Sleutel", Bisdom Roermond
Naar: "L'Osservatore Romano" 20/21.7.1987
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam