• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Deze christelijke lezing van het bestaan heeft in deze tijd echter te kampen met een aantal typische kenmerken van de westerse cultuur waarin God in het dagelijks leven welbewust naar de marge wordt verschoven. Daarom moeten wij ons ook met heel de christelijke gemeenschap inzetten om 'het leven te herevangeliseren'. Dit fundamentele pastorale streven vraagt om het getuigenis van mannen en vrouwen die laten zien hoe vruchtbaar een bestaan is dat zijn bron heeft in God, dat zijn kracht heeft in de gehoorzaamheid aan de werking van de Geest en dat zijn waarborg van de werkelijke zin van het dagelijks zwoegen vindt in zijn gemeenschap met Christus en de Kerk. Binnen de christelijke gemeenschap moet ieder mens zijn of haar persoonlijke roeping ontdekken en daaraan voluit gehoor geven. Ieder leven is een roeping en elke gelovige wordt uitgenodigd om mee te werken aan de opbouw van de Kerk. Op de 'Wereldroepingendag' richten wij onze aandacht echter speciaal op de dringende behoefte aan gewijde ambtsdragers en mensen die bereid zijn om Christus te volgen op de zware weg van het gewijde leven door het beoefenen van de evangelische raden.

Wij hebben gewijde ambtsdragers nodig die "in de verschillende tijden en op de verschillende plaatsen, de blijvende garantie voor de sacramentele tegenwoordigheid van Christus, de Verlosser" H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk, Christifideles laici (30 dec 1988), 55 zijn en die in hun verkondiging van het Woord en viering van de eucharistie en de andere sacramenten, de christelijke gemeenschappen leiden op de weg van het eeuwige leven.

We hebben mannen en vrouwen nodig die door hun getuigenis "onder de gedoopten het besef levend houden voor de wezenlijke waarden van het evangelie" en die in "het volk van God blijvend het besef dat het door heiligheid van leven beantwoorden moet aan de liefde van God die door de heilige Geest in de harten is uitgestort" bevorderen, "doordat zij in hun doen en laten de sacramentele toeheiliging aan God weerspiegelen die door God in het doopsel, vormsel en wijding tot stand is gebracht". H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld, Vita Consecrata (25 mrt 1996), 33

Moge de heilige Geest een overvloedig aantal mensen tot een bijzondere wijding roepen, zodat zij op hun beurt de christenen kunnen aanmoedigen om het evangelie met heel hun hart te volgen, en zij alle mensen kunnen helpen om de zin van het bestaan gemakkelijker te doorzien als de manifestatie van Gods schoonheid en heiligheid.

Document

Naam: ‘HET LEVEN ALS ROEPING’
38e Wereldroepingenzondag 2001
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 2000
Copyrights: © 2001. SRKK, Utrecht
Vertaling: P. de Die
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam