• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Opgemerkt moet worden, dat door dezelfde technologische ontwikkeling de noodzakelijke controle minder gemakkelijk wordt gemaakt en minder tijdig. Vandaar de noodzaak, ook omwille van een juiste seksuele opvoeding, dat 'vooral de jongeren onder het publiek ervoor moeten zorgen, dat zij zich bij het gebruik van de communicatiemiddelen aan matiging en zelfbeheersing gewennen. Zij moeten ook streven naar een dieper begrip van hetgeen zij gezien, gehoord of gelezen hebben; zij moeten daarover met hun opvoeders en deskundigen van gedachten wisselen en leren een juist standpunt in te nemen'. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de publiciteitsmedia, Inter Mirifica (4 dec 1963), 10 Vgl. Pauselijke Commissie voor de Sociale Communicatiemiddelen, Pastorale Instructie, in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie, over de middelen van sociale communicatie, Communio et Progressio (23 mei 1971), 68

Document

Naam: EDUCATIEVE RICHTLIJNEN OVER DE MENSELIJKE LIEFDE
Schets voor een seksuele opvoeding
Soort: Congregatie Katholieke Vorming (seminaries en universiteiten)
Datum: 1 november 1983
Copyrights: © 1984, Archief van Kerken, jrg. 39, nr. 2, p. 17-28
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam