• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De catechese is bedoeld om een vruchtbaar terrein te zijn voor de vernieuwing van heel de kerkelijke gemeenschap. Om dus de gelovigen tot de volwassenheid van het geloof te brengen, moet ze de positieve waarden van de seksualiteit belichten door deze in verband te brengen met die van de maagdelijkheid en het huwelijk in het licht van het mysterie van Christus en de Kerk.

Deze catechese zou moeten benadrukken, dat de eerste roeping van de christen is te beminnen en dat de roeping tot beminnen op twee verschillende manieren wordt verwezenlijkt. In het huwelijk of in het celibaat dat beleefd wordt omwille van het rijk. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 11 'Het huwelijk en de maagdelijkheid zijn de twee manieren waarop het ene mysterie van het verbond van God met zijn volk wordt uitgedrukt en beleefd'. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 16

Document

Naam: EDUCATIEVE RICHTLIJNEN OVER DE MENSELIJKE LIEFDE
Schets voor een seksuele opvoeding
Soort: Congregatie Katholieke Vorming (seminaries en universiteiten)
Datum: 1 november 1983
Copyrights: © 1984, Archief van Kerken, jrg. 39, nr. 2, p. 17-28
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam