• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Opdat de waarde van de seksualiteit tenvolle wordt verwezenlijkt, 'is de opvoeding tot kuisheid onmisbaar ... die ... de persoon ... bekwaam maakt om de betekenis van het lichaam voor het huwelijk te respecteren en te bevorderen'. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 37 Ze bestaat in de zelfbeheersing, in het vermogen de seksuele neiging te richten op de dienst van de liefde en op te nemen in de persoonsontwikkeling. Als vrucht van de genade van God en onze medewerking streeft de kuisheid ernaar de verschillende bestanddelen van de persoon in overeenstemming te brengen en de zwakheid van de menselijke natuur, welke getekend is door de zonde, te overwinnen, opdat ieder de roeping kan volgen waartoe God hem roept.

Bij de taak van een verhelderende opvoeding tot kuisheid 'zullen de christelijke ouders de tekenen van de roeping door God onderkennend, vooral aandacht en zorg besteden aan de opvoeding tot maagdelijkheid als hoogste vorm van de zelfgave die de eigen zin vormt van de menselijke seksualiteit'. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 37

Document

Naam: EDUCATIEVE RICHTLIJNEN OVER DE MENSELIJKE LIEFDE
Schets voor een seksuele opvoeding
Soort: Congregatie Katholieke Vorming (seminaries en universiteiten)
Datum: 1 november 1983
Copyrights: © 1984, Archief van Kerken, jrg. 39, nr. 2, p. 17-28
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam