• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ten tweede wil deze dag de kennis en hoogachting voor het godgewijde leven bij het gehele volk van God bevorderen. Zoals het Tweede Vaticaans Concilie voorhield 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 44 en ikzelf in genoemde apostolische Exhortatie mocht benadrukken is het godgewijde leven " 'een meer onmiddellijke navolging en een altijddurende uitbeelding in de kerk' van de levensvorm die Jezus, de hoogste geheiligde en de zendeling van de Vader voor zijn Rijk, heeft aangenomen en aan zijn volgelingen heeft voorgehouden". H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld, Vita Consecrata (25 mrt 1996), 22 Het godgewijde leven is zo op bijzondere en levende wijze herinnering aan het Zoonschap van Jezus die de Vader tot zijn enige liefde maakt - de maagdelijkheid van Jezus -, die al zijn rijkdom uitsluitend in Hem vindt - zijn armoede -, en voor wie de wil van de Vader 'de spijs' is die Hem voedt Vgl. Joh. 4, 34 - zijn gehoorzaamheid.

Deze levensvorm die Christus zelf op zich heeft genomen, en die op bijzondere wijze door de godgewijde personen tegenwoordig wordt gesteld, is van grote betekenis voor de kerk, die immers in ieder van haar leden geroepen is om op dezelfde wijze naar God als hun 'Al' te streven, en Christus in het licht en uit de kracht van de heilige Geest na te volgen.

Het leven van speciale toewijding aan God, in heel zijn bonte schakering, staat zo in dienst van de doopwijding van alle gelovigen. Wanneer de Kerk naar de gave van het godgewijde leven ziet, schouwt zij haar diepste roeping om alleen aan de Heer toe te behoren, verlangend in zijn ogen "een heerlijke bruid, zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet" te zijn. (Ef. 5, 27)

Zo is het begrijpelijk waarom aan deze levensvorm een speciale dag wordt gewijd, die immers ertoe bijdraagt dat de leden van het volk van God indringender en dieper over het godgewijde leven nadenken, en in zich opnemen wat dit te zeggen heeft.

Document

Naam: EERSTE DAG VAN HET GODGEWIJDE LEVEN
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 6 januari 1997
Copyrights: © 1997, SRKK, Utrecht
Vertaling: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 10 mei 2016

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam