• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

WIE IS DE NAASTE?
15e Zondag door het Jaar (C) - Castel Gandolfo

Dierbare broeders en zusters,

Zoals u ziet heb ik Rome enkele dagen geleden verlaten voor het zomerverblijf in Castel Gandolfo. Ik dank God die mij deze mogelijkheid om te rusten geeft. Aan de dierbare inwoners van deze kleine mooie stad, waar ik steeds graag terugkeer, richt ik mijn hartelijke groeten.

Het Evangelie van deze zondag begint met de vraag van een wetgeleerde aan Jezus: “Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?” (Lc. 10, 25). Omdat Hij weet dat hij een expert is in de Heilige Schrift, nodigt de Heer deze man uit zelf het antwoord te geven, wat deze ook perfect formuleert door de twee belangrijkste geboden te citeren: God met geheel zijn hart beminnen, geheel zijn ziel en met al zijn krachten, en zijn naaste als zichzelf. Dan vraagt de wetgeleerde als om zichzelf te rechtvaardigen: “wie is dan mijn naaste?” (Lc. 10, 29). Dit keer antwoordt Jezus en wel met de gekende parabel over de barmhartige Samaritaan Vgl. Lc. 10, 30-37 om erop te wijzen dat wij het zijn die ons tot naaste moeten maken van wie hulp nodig heeft. De Samaritaan stelt zich namelijk verantwoordelijk voor de situatie waarin een onbekende zich bevindt, die door rovers halfdood langs de weg werd achtergelaten; terwijl een priester en een leviet om hem heen gegaan zijn, misschien denkend dat zij volgens een bepaling, bij contact met zijn bloed, besmet zouden raken. De parabel moet ons er dus toe brengen onze mentaliteit te veranderen volgens de logica van Christus, die de logica van de liefde is: God is liefde, en Hem eredienst brengen betekent onze broeders dienen met oprechte en edelmoedige liefde.

Dit Evangelieverhaal biedt het “criterium voor de maat”, namelijk “de universaliteit van de liefde die zich keert naar wie in nood is, die “toevallig” ontmoet wordt Vgl. Lc. 10, 31 , wie deze ook zij” Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 25. Naast deze universele regel is er ook een specifiek kerkelijke vereiste: “in de Kerk als familie, mag geen enkel lid lijden omdat hij in nood is” Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 25. Het programma van de christen, dat overgenomen wordt van het onderricht van Jezus, is “een hart dat ziet” waar nood aan liefde is en dat in overeenstemming daarmee handelt Vgl. Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 31.

Dierbare vrienden, ik wens vandaag ook in herinnering te brengen dat de Kerk de Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Benedictus van Nursia
70e catechese in deze reeks
(9 april 2008)
gedenkt, de grote patroon van mijn pontificaat, vader en schrijver van een regel voor het westerse monnikendom. Zoals de heilige Gregorius de Grote vertelt, “was hij een man die heilig leefde ... naar zijn naam en door genade” H. Paus Gregorius de Grote, Dialogen, Dialogus. II, 1: Bibliotheca Gregorii Magni IV, Rome 2000, p. 136. “Hij schreef een regel voor de monniken ... spiegel van een leergezag dat in zijn persoon geïncarneerd was: de heilige kon namelijk niets anders onderrichten dan hetgeen hij zelf beleefde” H. Paus Gregorius de Grote, Dialogen, Dialogus. II, XXXVI: Bibliotheca Gregorii Magni IV, Rome 2000, p. 208. Paus Paulus VI heeft de heilige Benedictus op H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Pacis Nuntius
Afkondiging van Abt Benedictus tot voornaamste Patroon van geheel Europa
(24 oktober 1964)
, bij het herontdekken van zijn wonderlijk werk voor de vorming van de Europese beschaving.

Vertrouwen wij aan de Maagd Maria onze weg in het geloof toe, bijzonder in deze vakantietijd, opdat ons hart nooit het Woord van God en onze broeders in moeilijkheden uit het oog verliest.

Document

Naam: WIE IS DE NAASTE?
15e Zondag door het Jaar (C) - Castel Gandolfo
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 11 juli 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 10 juli 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam