• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De rijke jongeling van het Evangelie, nadat Jezus hem had voorgesteld alles achter te laten en Hem te volgen, ging –zoals wij weten-, bedroefd weg omdat hij te zeer gehecht was aan zijn bezittingen Vgl. Mt. 19, 22 . Daarentegen zie ik jullie de vreugde! En ook dit is een teken dat jullie christen zijn: dat voor jullie Jezus Christus veel waard is, ook indien het veel vraagt om Hem te volgen, toch is Hij méér waard dan al het andere. Jullie hebben geloofd dat God de kostbare parel is die al het overige waardevol maakt: de familie, de studie, het werk, de menselijke liefde… het leven zelf. Jullie hebben begrepen dat God niets van jullie wegneemt, maar jullie “het honderdvoudige” teruggeeft en ons leven eeuwig maakt want God is de oneindige Liefde, de enigste die ons hart stilt. Graag herinner ik aan de ervaring van Sint-Augustinus, een jongere die met grote moeilijkheden en lang buiten God iets gezocht heeft dat zijn dorst naar waarheid en geluk zou lessen. Maar aan het einde van deze zoektocht heeft hij begrepen dat ons hart zonder vrede is totdat het God vindt, totdat het rust in Hem Vgl. H. Augustinus, Belijdenissen, Confessiones. 1,1. Dierbare jongeren, bewaar jullie enthousiasme, jullie vreugde die geboren is uit de ontmoeting met de Heer en die jullie weten mee te delen aan jullie vrienden en leeftijdsgenoten! Maar ik vertrek tevreden, als een vader die sereen is omdat hij gezien heeft dat de kinderen aan groeien zijn en dit goed doen. Ga op weg, dierbare jongens en meisjes! Ga de weg op van het Evangelie; bemin de Kerk, onze Moeder; wees eenvoudig en zuiver van hart; wees mild en sterk in de waarheid, nederig en genereus. Ik vertrouw jullie toe aan jullie patroonheiligen, aan de Heilige Petrus Celestinus en vooral aan de Maagd Maria en van harte zegen ik jullie. Amen.

Document

Naam: ONTMOETING MET DE JONGEREN
Pastorale reis naar Sulmona - Kathedraal van Sulmona
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 4 juli 2010
Copyrights: © 2010 Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Jörgen Vijgen; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam