• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat de heilige Thomas met grote wetenschappelijke nauwgezetheid in zijn belangrijkste theologische werken, zoals de “H. Thomas van Aquino
Summa Theologiae ()
” illustreerde, en ook in de “H. Thomas van Aquino
Summa Contra Gentiles ()
”, werd in zijn prediking voor studenten en gelovigen doorgegeven. In 1273, een jaar voor zijn dood, preekte hij in heel de Vastentijd in de kerk van San Domenico Maggiore in Napels. De inhoud van deze sermoenen werd verzameld en bewaard: het zijn kleine werkjes waarin hij de H. Thomas van Aquino
In Symb. Apostolorum Expositio ()
uitlegt, het gebed van het Onze Vader interpreteert, de Tien Geboden illustreert en commentaar geeft op het Wees Gegroet. De inhoud van de preken van de “Doctor Angelicus” komt bijna helemaal overeen met de structuur van de “Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
”. In catechese en preken, in een tijd als de onze van vernieuwd engagement voor de evangelisatie, zouden deze fundamentele argumenten nooit mogen ontbreken: voor wat wij geloven, is er de geloofsbelijdenis; voor wat wij bidden, het Onze Vader en het Wees Gegroet; voor wat wij ervaren overeenkomstig de Openbaring in de Bijbel, is er de wet van de liefde voor God en de naaste en de Tien Geboden als uitleg bij deze zending tot liefde.

Document

Naam: H. THOMAS VAN AQUINO (3) - SUMMA THEOLOGIAE
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 23 juni 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam