• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In zulke gevallen, opdat zulk gebruik op juiste wijze zou ingesteld worden, zullen de Bisschoppenconferenties na wijs beraad de gepaste beslissingen nemen door middel van een geheime stemming en met een tweederde meerderheid. Deze beslissingen, samen met een zorgvuldig verslag van de redenen die hen daartoe bewogen hebben, zullen vervolgens voorgelegd worden aan de Heilige Stoel om de vereiste bevestiging te bekomen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 38

De Heilige Stoel zal elk geval zorgvuldig onderzoeken en hierbij zeker niet de banden die bestaan tussen de verschillende locale Kerken onderling of de band van elkeen met de universele Kerk vergeten, om zo het algemene welzijn en het welzijn van allen te bevorderen en het geloof en de vroomheid, die voortkomt uit hun wederzijds voorbeeld, te doen groeien.

Document

Naam: MEMORIALE DOMINI
Instructie over de wijze van het uitdelen van de Heilige Communie
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Benno Kardinaal Gut
Datum: 29 mei 1969
Copyrights: © 2010, AAS 61 (1969), pp. 541-545
Vert.: Drs. Jörgen Vijgen
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam