• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE HEMELVAART VAN DE HEER GEEFT ONS EEN INKIJK IN HET GODDELIJK LEVEN
Hemelvaart 2010 - Wereld Communicatie Dag

Voorafgaand aan het bidden van het Regina Caeli

Dierbare broeders en zusters,

Wij vieren vandaag in Italië en andere landen de Hemelvaart van Jezus, die plaats heeft op de 40e dag na Pasen. Op deze zondag herdenken we o.a. de Wereld Communicatie Dag met als thema Paus Benedictus XVI - Boodschap
Priester en pastoraat in een digitale wereld: nieuwe media ten dienste van het Woord
44e Wereld Communicatie Dag, 16 mei 2010
(24 januari 2010)
. De liturgie verhaalt de laatste scheiding tussen de Heer Jezus en Zijn leerlingen Vgl. Lc. 24, 50-51 Vgl. Hand. 1, 2.9 ; maar Hij laat hen niet in de steek want onder een nieuwe vorm blijft Hij altijd met hen – met ons. De heilige Bernardus van Clairvaux legt uit dat Jezus’ Hemelvaart zich in drie graden voltrekt: “de eerste is de heerlijkheid van Zijn verrijzenis; de tweede, de macht van het oordeel en de derde, de plaats die Hij inneemt aan de rechterzijde van Zijn Vader” H. Bernardus van Clairvaux, In Dominica infra octavam Assumptionis Sermo. 60, 2: “Sancti Bernardi Opera”, t. VI, 1, 291, 20-2. Dit gebeuren wordt voorafgegaan door de zegening van de apostelen, die hen erop voorbereidt de gave van de Heilige Geest te ontvangen, opdat het heil overal zou verkondigd worden. Jezus zegt hun: “Gij zijt getuigen hiervan. Daarom zend Ik zal tot u wat door Mijn Vader beloofd is” Vgl. Lc. 24, 47-49 .

De Heer trekt de blik van de apostelen – onze blik – naar de hemel om aan te duiden hoe we tijdens ons leven op aarde de weg van het goede moeten gaan. Niettemin blijft Hij in de geschiedenis van de mensheid aanwezig, is Hij ieder van ons nabij en leidt Hij onze weg van christen: Hij is de metgezel van mensen die vervolgd worden om hun geloof, Hij is in het hart van degenen die gemarginaliseerd worden, Hij is aanwezig bij degenen die het recht op leven ontkend wordt. Wij kunnen de Heer Jezus in de Kerk beluisteren, zien en aanraken, bijzonder door het Woord en de Sacramenten. In dit verband doe ik tot de jongeren die in deze paastijd het vormsel ontvangen, een oproep om trouw te blijven aan Gods woord en de leer die zij ontvangen hebben, en te volharden in de biecht en de Eucharistie, in het besef dat zij gekozen en aangesteld werden om van de Waarheid te getuigen. Ik nodig nogmaals mijn broeders in het priesterschap uit om “in zich hun leven en activiteiten te onderscheiden door de kracht van hun evangelisch getuigenis” Paus Benedictus XVI, Brief, Aan de priesters bij het begin van het "Jaar van de priester" bij gelegenheid van de 150e "dies natalis" van Johannes Maria Vianney (16 juni 2009), 1 en wijs gebruik te maken van de communicatiemiddelen om het leven van de Kerk kenbaar te maken en de mensen van vandaag te helpen het gelaat van Christus te ontdekken Vgl. Paus Benedictus XVI, Boodschap, 44e Wereld Communicatie Dag, 16 mei 2010, Priester en pastoraat in een digitale wereld: nieuwe media ten dienste van het Woord (24 jan 2010).

Dierbare broeders en zusters, door voor ons de weg naar de hemel te openen, geeft de Heer ons een voorsmaak van het Goddelijk leven op deze aarde. Een Russische schrijver uit de 19e eeuw schreef in zijn geestelijk testament: “Kijk zo veel mogelijk naar de sterren. Wanneer uw ziel zal lijden, kijk naar de sterren of het blauw van de hemel. Wanneer u zich droevig zal voelen, wanneer men u zal beledigen … spreek … met de hemel. Dan zal uw ziel rustig worden” N.Valentini – L.Zak (a cura), “Pavel A. Florenskij. Non dimenticatemi. Le lettere dal gulag del grande matematico, filosofo e sacerdote russo”, Milano 2000, p. 418. Ik dank de Maagd Maria die ik dezer dagen in het heiligdom van Fatima heb mogen vereren, voor Haar moederlijke bescherming tijdens de intensieve bedevaart die ik in Portugal heb meegemaakt. In vertrouwen richten we onze gebeden tot haar die getuige was van haar geliefde Zoon.

Na het bidden van het Regina Caeli

(Op de oproep van de Italiaanse Kerk en vele verenigingen, waren volgens Radio Vaticana ongeveer 200.000 mensen aanwezig op het Sint-Pietersplein, als blijk van steun en solidariteit met Benedictus XVI en de priesters, ten gevolge van de pedofielschandalen die de Kerk recent dooreen geschud hebben.)

Dierbare broeders en zusters,

Vandaag gaat mijn eerste groet naar de lekengelovigen, afkomstig uit geheel Italië – we zien dat hier geheel Italië present is - en naar kardinaal Angelo Bagnasco die hen vergezelt als Voorzitter van de Bisschoppenconferentie. Ik bedank jullie van harte, dierbare broeders en zusters, voor jullie warme en deugddoende aanwezigheid! Bedankt! Op uitnodiging van de Nationale Raad voor Lekenverenigingen hebben jullie met enthousiasme deze mooie en spontane manifestatie van geloof en solidariteit, waaraan ook een grote groep van parlementsleden en lokale bestuurders deelnemen, gesteund. Jullie allen ben ik zeer erkentelijk. Ik groet ook de duizenden immigranten die met ons vanuit Piazza San Giovanni verbonden zijn, samen met kardinaal Agostino Vallini, bij gelegenheid van het “Feest van het Volk”. Dierbare vrienden, vandaag tonen jullie hoe hecht en diep de Kerk en het Italiaanse volk verbonden is met de Paus en met jullie priesters, die zich dagelijks aan jullie zorg wijden opdat wij op deze wijze in onze opdracht tot geestelijke en morele vernieuwing steeds beter de Kerk, het Volk van God, en hen die zich met vertrouwen tot ons richten kunnen dienen.

De echte vijand die wij moeten vrezen en bestrijden is de zonde, het geestelijke kwaad dat helaas soms ook de leden van de Kerk besmet. We leven in de wereld, maar zijn niet van de wereld Vgl. Joh. 17, 14 . Wij, christenen, hebben geen angst voor de wereld maar we dienen ons te hoeden voor zijn verleidingen. We moeten daarentegen de zonde vrezen en daarom diep geworteld blijven in God, en sterk zijn in het goede, de liefde en de dienstbaarheid. Dit is het wat de Kerk, haar geestelijken, in eenheid met de gelovigen, met vurige ijver hebben gedaan en blijven doen omwille van het geestelijke en materiële heil van de mensen, overal ter wereld. Dit is het wat jullie in het bijzonder gewoonlijk doen in de parochies, de verenigingen en bewegingen: God dienen en de mens in de naam van Christus. Laten wij samen met vertrouwen op deze weg verder gaan en moge de beproevingen, die de Heer toelaat, ons aanzetten tot groter radicaliteit en vastberadenheid. Het is mooi om vandaag deze menigte te zien in de Piazza San Pietro, zoals ook het voor mij indrukwekkend was om in Fatima de immense menigte te zien die, in de leerschool van Maria, gebeden heeft voor de bekering van de harten. Ik hernieuw vandaag deze oproep, bemoedigd door jullie talrijke aanwezigheid. Bedankt! Nogmaals aan allen: bedankt!

Document

Naam: DE HEMELVAART VAN DE HEER GEEFT ONS EEN INKIJK IN HET GODDELIJK LEVEN
Hemelvaart 2010 - Wereld Communicatie Dag
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 16 mei 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi / drs. Jörgen Vijgen; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam