• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het feit dat de ene openbaring van God die tot alle volken gericht is, voltooid werd met Christus en door het getuigenis over Hem in de boeken van het Nieuwe Testament, en dat dit feit de Kerk bindt aan de unieke gebeurtenis van de heilsgeschiedenis en aan het woord van de Bijbel dat deze gebeurtenis waarborgt en interpreteert, betekent niet dat de Kerk nu alleen naar het verleden zou kunnen kijken en zo tot steriele herhaling zou veroordeeld zijn. De Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
zegt hierover: “Toch is de openbaring, ook al is zij voltooid, niet geheel ontvouwd; het zal de taak van het christelijk geloof zijn in de loop der eeuwen geleidelijk de gehele omvang ervan te begrijpen” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 66. De twee aspecten, namelijk de band met de uniciteit van het gebeuren en de vooruitgang in het begrijpen ervan, worden zeer goed geïllustreerd in de laatste redevoering van Christus wanneer Hij bij het afscheid aan de leerlingen zegt: “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken (...). Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft” (Joh. 16, 12-14). Enerzijds is de Geest een gids en maakt Hij een kennis voor ons toegankelijk, doch voordien ontbrak de vooronderstelling om het gewicht van deze kennis te dragen – wegens de nooit bereikte omvang en diepgang van het christelijk geloof. Anderzijds is deze functie als gids een manier om te “nemen” uit de schat van Jezus Christus zelf, waarvan de onpeilbare diepte tot uiting komt in de leiding van de Geest. De Catechismus citeert hieromtrent een diep woord van paus Gregorius de Grote: “de goddelijke woorden en wie ze leest groeien samen” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 94 H. Paus Gregorius de Grote, Homilieën over Ezechiël, In Ezechielem Homiliae. 1, 7, 8. Het Tweede Vaticaans Concilie wijst drie essentiële wegen waardoor de leiding van de Heilige Geest en dus de “groei van het woord” werkzaam zijn; deze werking voltrekt zich door middel van meditatie en studie van de gelovigen, door middel van een diep inzicht dat voortkomt uit spirituele ervaring en uit de verkondiging “van hen die met de opvolging in het bisschopsambt de betrouwbare geestesgave van de waarheid ontvangen hebben” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 8.

Document

Naam: THEOLOGISCH COMMENTAAR OP DE VERSCHIJNINGEN VAN FATIMA
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 13 mei 2000
Copyrights: © 2003, Libreria Editrice Vaticana
© 2010 Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam