• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Vooraleer een poging tot interpretatie te ondernemen, waarvan de essentiële lijnen kunnen gevonden worden in de H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Uitleg derde geheim van Fatima - Uitgesproken door Kardinaal Sodano
(13 mei 2000)
, aan het slot van de Eucharistieviering gecelebreerd door de Heilige Vader in Fatima, is het passend enkele grondige ophelderingen te geven over de materie waaronder volgens de leer van de Kerk, fenomenen zoals die van Fatima, in het geloofsleven moeten verstaan worden. De leer van de Kerk onderscheidt “publieke openbaring” en “privé openbaringen”. Tussen deze twee realiteiten is niet alleen een verschil in graad, maar ook van natuur. De term “publieke openbaring” verwijst naar een openbarende handeling van God, die bestemd is voor heel de mensheid en die haar literaire uitdrukking vond in de twee delen van de Bijbel: het Oude en het Nieuwe Testament. Men noemt ze “openbaring” omdat God zich daarin geleidelijk aan de mens heeft kenbaar gemaakt, tot op het punt dat Hijzelf mens werd om heel de wereld tot Hem te trekken en met Hem te verenigen door Zijn mens geworden Zoon, Jezus Christus. Het gaat dus niet om intellectuele mededelingen, maar om een levensproces waarbij God de mens nabijkomt; en in dat proces ontsluiert zich tevens en heel natuurlijk een inhoud die ook interessant is voor het verstand en voor een begrip van het Godsmysterie. Het proces gaat de hele mens aan en dus ook de rede, maar niet alleen de rede. Omdat God uniek is, is de geschiedenis die Hij met de mensheid beleeft, uniek; zij geldt voor alle tijden en heeft haar vervulling gevonden in het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus Christus. In Christus heeft God alles gezegd, Hij heeft namelijk Zichzelf uitgesproken en dus is de openbaring voltooid met de verwezenlijking van het Christusmysterie dat in het Nieuwe Testament zijn uitdrukking gevonden heeft. De Catechismus van de Katholieke Kerk citeert een tekst van de heilige Johannes van het Kruis om uit te leggen dat de openbaring definitief is en volledig: “Want Hij heeft zijn Zoon gegeven, zijn enig Woord. Hij heeft geen ander. Daarmee heeft Hij in dit ene Woord alles tegelijk gezegd in één keer. Méér heeft Hij niet te zeggen (...). Datgene immers wat Hij vroeger broksgewijze aan de profeten meedeelde, heeft Hij nu in zijn geheel tot ons gezegd door ons het Al te geven, namelijk zijn Zoon. Daarom zou degene die nu God wil ondervragen of een visioen of openbaring wenst, niet alleen een dwaasheid begaan, maar hij zou God ook een belediging aandoen, omdat hij zijn ogen niet geheel en al op Christus vestigt zonder iets anders of iets nieuws te wensen” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 65 H. Johannes van het Kruis, De bestijging van de Berg Karmel, Subida del Monte Carmelo. 2,22.

Document

Naam: THEOLOGISCH COMMENTAAR OP DE VERSCHIJNINGEN VAN FATIMA
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 13 mei 2000
Copyrights: © 2003, Libreria Editrice Vaticana
© 2010 Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam