• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wie meent dat de profetische zending van Fatima afgelopen is, vergist zich. Hier herleeft het plan van God dat de mensheid sinds zijn ontstaan interpelleert: “Waar is uw broer Abel? (...) het bloed van uw broer roept uit de grond tot mij!” (Gen. 4, 9). De mens heeft een cyclus op gang weten te brengen van dood en terreur maar hij slaagt er niet in die te onderbreken ... In de Heilige Schrift blijkt dikwijls dat God op zoek is naar rechtvaardigen om de stad van de mens te redden en dat is ook zo in Fatima, wanneer Onze Lieve Vrouw vraagt: “Wilt gij u geven aan God om al het lijden op u te nemen dat Hij u zal willen toezenden, als herstel voor de zonden waardoor Hij beledigd wordt en als voorspraak voor de bekering van de zondaars?” “Mémoires de Soeur Lucie”, I, p. 162.

Tot de mensenfamilie die bereid is haar heiligste banden op te offeren op het altaar van het kleingeestig egoïsme van natie, ras, ideologie, groepering, individu, is onze gezegende Moeder uit de Hemel gekomen om in het hart van wie zich bij Haar aanbevelen, Gods liefde te leggen die in het Hare brandt. In die tijd waren ze slechts met drie; het voorbeeld van hun leven heeft zich verspreid en vermenigvuldigd in talloze groeperingen over het aardoppervlak, in het bijzonder de Pelgrimerende Maagden die zich aan broederlijke solidariteit wijden. Mogen deze zeven jaren die ons scheiden van de honderdste verjaardag van de verschijningen de aangekondigde triomf van het Onbevlekt Hart van Maria bespoedigen ter ere van de Allerheiligste Drie-eenheid.

Document

Naam: ZIJ ZIJN HET NAGESLACHT DAT DE HEER GEZEGEND HEEFT
Op de Esplenada van het heiligdom te Fatima
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 13 mei 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam