• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Kerk verschijnt als de grote voorvechtster van een gezonde en verheven traditie, wier rijke bijdrage zij ter beschikking stelt van de maatschappij; de maatschappij blijft deze dienst van de Kerk voor het algemeen welzijn respecteren en waarderen maar verwijdert zich van de genoemde “wijsheid” die deel uitmaakt van haar patrimonium. Dit “conflict” tussen de traditie en het heden drukt zich uit in de crisis van de waarheid. Echter, enkel de waarheid kan richting geven en de weg afbakenen van een geslaagd leven, zowel voor het individu als voor een volk. Immers, een volk dat ophoudt te weten wat haar eigen waarheid is, loopt uiteindelijk verloren in het labyrint van de tijd en de geschiedenis, ontdaan van duidelijk gedefinieerde waarden en zonder duidelijk uitgesproken grote doelen. Dierbare vrienden, er dient nog heel wat geleerd te worden over de vorm waarin de Kerk zich positioneert in de wereld in haar poging de maatschappij te laten inzien dat de verkondiging van de waarheid een dienst is die de Kerk aanbiedt aan de maatschappij, een dienst die nieuwe toekomsthorizonten van grootsheid en waardigheid opent. Inderdaad, de Kerk heeft “een zending van waarheid te vervullen voor een samenleving die recht doet aan de mens en aan zijn waardigheid en roeping. (...) De trouw aan de mens vereist de trouw aan de waarheid, die de enige garantie is voor de vrijheid Vgl. Joh. 8, 32 en de mogelijkheid biedt voor een totale menselijke ontwikkeling. Paus Benedictus XVI, Audiëntie, Over de zojuist verschenen Encycliek, Over Caritas in Veritate (8 juli 2009), 9. Voor een maatschappij die in meerderheid uit katholieken bestaat en wier cultuur diep getekend is door het Christendom is de poging om de waarheid te vinden buiten Christus om dramatisch. Voor ons christenen is de Waarheid goddelijk; het is de eeuwige “Logos” die een menselijke uitdrukking heeft aangenomen in Jezus Christus, Hij die objectief heeft kunnen stellen: “Ik ben de waarheid” (Joh. 14, 6). Het samengaan in de Kerk van Haar onwrikbaar aanhangen van de eeuwigheid van de waarheid met het respect voor andere “waarheden” of voor de waarheid van anderen is een leerschool die de Kerk zelf aan het doormaken is. In deze respectvolle dialoog kunnen zich nieuwe deuren openen voor het doorgeven van de waarheid.

Document

Naam: ONTMOETING MET DE WERELD VAN DE CULTUUR CULTUREEL CENTRUM VAN BELéM, LISSABON
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 12 mei 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Drs. Jörgen Vijgen; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam