• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
We leven in een culturele omgeving, dat door een mentaliteit van hedonisme en relativisme beheerst wordt, dat ertoe neigt om God uit de horizon van het leven te verwijderen, dat het aannemen van duidelijke normen en waarden niet meer eist en die daarbij niet helpt om goed van kwaad te onderscheiden en om een duidelijke zondebewustzijn te laten groeien. Deze situatie maakt de dienst van de schenker van de goddelijke barmhartigheid nog noodzakelijker is. Wij mogen namelijk niet vergeten, dat tussen het verduisteren van de Godservaring en het verlies van het zondebewustzijn een soort van duivelse cirkel bestaat. Wanneer we echter naar de culturele omgeving kijken, waarin de H. Jean Marie Vianney leefde, dan zien wij, dat het in vele aspecten niet veel afwijkt van die van onze tijd. Ook in onze tijd was er namelijk een mentaliteit, die vijandig stond tegenover het geloof. Zij kwam door krachten tot uitdrukking, die zelfs probeerden de uitoefening van de priesterlijke dienst tegen te gaan. In deze situatie maakte de heilige Pastoor van Ars “de kerk tot zijn huis”, om de mensen naar God te brengen. Hij leefde radicaal in een geest van het gebed, de persoonlijke en diepe relatie met Christus, de viering van de Heilige Mis, de Eucharistische Aanbidding en de evangelische raad van de armoede. Daarmee kwam hij bij zijn tijdgenoten als een zo duidelijk teken van de aanwezigheid van God over, dat vele boetvaardigen ertoe kwamen, bij hem te biechten. In een situatie van vrijheid, waarin de priesterlijke dienst tegenwoordig uitgeoefend kan worden, moeten de priesters weer hun antwoord op de roeping op “uitmuntende wijze” beleven. Want alleen hij die dagelijks tot een levendige en duidelijke aanwezigheid van de Heer wordt, kan in de gelovigen het zondebewustzijn opwekken, moed geven en het verlangen naar de vergeving van God laten groeien.

Document

Naam: BOETESACRAMENT ALS MIDDEL TEGEN DE MENTALITEIT VAN DEZE TIJD
Tot de deelnemers aan de cursus over het "forum internum" van de Apostolische Penitentiarie
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 11 maart 2010
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam