• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare priesters, beleef de liturgie en de eredienst met vreugde en liefde: het is een handeling die de Verrezene in de kracht van de Heilige Geest in ons voltrekt, met ons en voor ons. Ik zou de recente uitnodiging willen herhalen “terug te keren naar de biechtstoel, als de plaats voor het sacrament van de verzoening maar ook als een plaats om meer te “wonen” opdat de gelovige barmhartigheid kan vinden, raad en steun, zich door God bemind en begrepen kan voelen en waar hij de Goddelijke barmhartigheid kan voelen naast Zijn werkelijke aanwezigheid in de Eucharistie”. Paus Benedictus XVI, Toespraak, Tot de deelnemers aan de cursus over het "forum internum" van de Apostolische Penitentiarie, Boetesacrament als middel tegen de mentaliteit van deze tijd (11 mrt 2010) En ik zou ook iedere priester willen uitnodigen de Eucharistie innig te vieren en te beleven; zij is het hart van de opdracht om te heiligen; zij is Jezus die met ons wil zijn, die in ons wil leven, zich aan ons wil geven, ons de oneindige barmhartigheid en tederheid van God wil tonen; zij is het unieke liefdesoffer van Christus die aanwezig komt, het liefdesoffer dat onder ons werkelijkheid wordt en opstijgt tot de troon van genade, in Gods aanwezigheid, dat heel de mensheid omhelst en ons met Hem verenigt. Vgl. Paus Benedictus XVI, Toespraak, Tot de clerus van Rome (18 feb 2010) De priester is geroepen van dit grote mysterie de bedienaar te zijn bedienaar te zijn in het Sacrament en in het leven. Als “de grote traditie van de Kerk de doeltreffendheid van het Sacrament terecht gescheiden heeft van de concrete levenssituatie van de priester en zo de legitieme verwachtingen van de gelovigen op een gepaste manier behoed heeft”, doet dat niets af “van het noodzakelijke en zelfs onmisbare streven naar morele volmaaktheid, die in ieder authentiek priesterhart moet wonen”: het volk van God verwacht van zijn herders ook een voorbeeld van geloof en een getuigenis van heiligheid. Vgl. Paus Benedictus XVI, Toespraak, Tot de Plenaire Vergadering van de Congregatie voor de Clerus, Aankondiging van het "Jaar van de Priester" (16 mrt 2009), 3 Het is in de viering van de heilige geheimen dat de priester de oorsprong van zijn heiliging vindt. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 12-13

Document

Naam: DRIEVOUDIGE ZENDING VAN DE PRIESTER (2) - DE HEILIGING
8e catechese in de reeks naar aanleiding van het Jaar van de Priester
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 5 mei 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam