• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zo zijn we opnieuw gekomen bij de plicht van de priester om te heiligen. Geen enkele mens kan op zijn eentje en op eigen kracht de ander in contact brengen met God. Een essentieel deel van de genade van het priesterschap is de gave, de plicht dit contact te scheppen. Dat gebeurt door de verkondiging van het woord Gods, waarin Zijn licht ons tegemoet komt. Dat gebeurt op een bijzonder intense manier in de Sacramenten. De onderdompeling in het Paasgeheim van Christus’ dood en verrijzenis heeft plaats in het Doopsel , wordt bekrachtigd door het Vormsel en de verzoening en gevoed door de Eucharistie, het Sacrament dat de Kerk opbouwt als volk van God, lichaam van Christus, tempel van de Heilige Geest. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Bisschoppen, Pastores Gregis (16 okt 2003), 32 Het is dus Christus zelf die heilig maakt, die ons namelijk binnen Gods sfeer trekt. Doch in Zijn oneindige barmhartigheid, roept Hij bepaalde mensen om met Hem te “blijven” Vgl. Mc. 3, 14 en ondanks de armoede van de mens, door het sacrament van de priesterwijding aan Zijn eigen priesterschap deel te nemen, bedienaars van deze heiliging te worden, uitdelers van Zijn geheimen, “bruggen” om Hem te ontmoeten, “bruggen” die bemiddelen tussen God en de mensen en tussen de mensen en God. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 5

Document

Naam: DRIEVOUDIGE ZENDING VAN DE PRIESTER (2) - DE HEILIGING
8e catechese in de reeks naar aanleiding van het Jaar van de Priester
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 5 mei 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam